Valná hromada

spolku Zachovalý kraj, která se konala 6. dubna 2024 v 19 hodin v nadějkovském kině

1. schválila výroční zprávu za rok 2023 vč. vyúčtování; zpráva je zveřejněná na webu spolku na stránce Dokumenty

2. zvolila na období do příští valné hromady za předsedkyni spolku Olgu Černou

3. přijala čtyři nové členy

4. k další činnosti spolku ZK se dohodla na následujícím:

 • podpora Dne proti úložišti
  Den proti úložišti dále podporuje Obec Nadějkov, spolek Stop sečení srnčat na Nadějkovsku a spolek Naplaveno ze Stružince
 • naučná stezka
  Po 22 letech od vzniku stezky by bylo dobré vyměnit cedule a aktualizovat texty. Návrh Obce Nadějkov, že nové cedule zaplatí (a tím přejdou do jejího vlastnictví), nevyužijeme. Peníze zkusíme vybrat přes sbírku na Darujme.cz, využijeme možnost založit ji přes Nadaci VIA, která výtěžek může zdvojnásobit (až do výše 20 tis. Kč).
  Vzhled cedulí by se neměl zásadně měnit, jen by měly být bez „rantlu“, stejně jako na rodinné stezce. Výrobu cedulí může zajistit truhlář Jindra Částka z Kvasejovic, cena jedné je 1900 Kč + cca 300 Kč na vytištění a zalaminování dvou A3 (černobíle). Grafickou úpravu bychom svěřili grafičce Štěpánce Našincové, která je autorkou ilustrací současných tabulí.
 • cesty a výsadby
  Obec Nadějkov se chystá dokončit cestu na Čambulu (vč. výsadby) a zprůchodnit cestu z Hubova na Nepřejov, výsadby u této cesty by svěřila spolku ZK a Okrašlovacímu spolku. Počkáme, jak dopadne domluva obce s panem Fukou, který plánuje výsadbu na navazujícím svém pozemku.
  Proti zprůchodnění cesty od mlýna Slabov (Vachovi) k jihu, ke kříži u silnice z Pohoří na Brtec, obec v zásadě nic nemá, ale chce vědět podrobnosti (co zaměřit, jestli jsou potřeba úpravy terénu). Výsadby by byly možné na pozemku, který patří Hájkům.
 • lavičky a cedulky
  na lavičku na kalištťské cestě přidáme 4. května (před čajovnou) cedulku se jmény Josefa Kepla a Rudolfa Kepla
  necháme vyrobit ještě cedulku se jménem folkloristy Štěpána Dvořáka z Micáskova mlýna, umístění lavičky by bylo možné na pdpočívadle u silnice u odbočky na Vratišov, pravděpodobně je potřeba souhlas obce a silničářů
  obě cedulky zaplatí spolek (celkem 3000 Kč), protože Keplovy potřebujeme včas
  lavičky z kostelních trámů by bylo dobré upravit tak, aby se o ně člověk tolik neumazal
 • svatováclavská potulka
  podzimní alternativa k jarnímu pochodu obce po naučné stezce; cílem je ukázat cesty, které obnovil Okrašlovací spolek (kališťská, přes Draha) a méně používané cesty, poskytnout možnost v klidu vnímat krajinu okolo; na cestě mohou být malá překvapení
  v sobotu 28. září, asi 9,5 km (Nadějkov-Větrov-les -Kaliště-kališťská cesta-rybník Zeman-Křenovy Dvory-Boučí-Homole-Draha-Nadějkov), dá se projít za 3 hodiny
  v příštím roce může vést jinudy, po dalších zapomenutých cestách (třeba po mlýnské cestě)
 • čajovny
  na 4. května chystá Jirka Benda besedu o nadějkovských cestách, další čajovny budou po prázdninách
 • drobné památky (křížky, kapličky)
  Máme zmapované a zdokumentované informačními fotografiemi, pokud bychom měli vydat brožurku (jako Jistebnice), potřebujeme ještě kvalitní fotky (Ivana Rynešová, Honza Černý) a kvalitní skeny kreseb Jirky Vocílky.

Valná hromada

Na besedu v Čajovně Na stezce v sobotu 6. dubna naváže v 19 hodin valná hromada spolku Zachovalý kraj. Zveme všechny členy spolku i ty, kdo se o jeho činnosti chtějí dozvědět víc nebo ji jakkoli podpořit!

Program:

 1. schválení výroční zprávy a vyúčtování
 2. volba statutárního zástupce
 3. přijímání nových členů
 4. plány na rok 2024, diskuse

Bližší informace:

K bodu 1.: Návrh výroční zprávy

K bodu 3.: Pokud se chcete stát členem nebo příznivcem spolku Zachovalý kraj, vyplňte, prosím, tento formulář.

Jaký je rozdíl mezi členem a příznivcem spolku?

 • člen spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní; členství je podmíněno zaplacením členského příspěvku 50 Kč ročně a souhlasem valné hromady
 • příznivec spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin a účastnit se valné hromady

K bodu 4.: Čemu se letos chceme věnovat?

 • vyjádření podpory obcím a obyvatelům lokalit, vytipovaných pro hlubinné úložiště (alespoň slovní podpora Dne proti úložišti dne 20. dubna)
 • údržba naučné stezky, výměna cedulí a aktualizace textů (podle finančních možností spolku)
 • společně s Okrašlovacím spolkem: obnova cest a výsadby (na základě domluvy s Obcí Nadějkov)
 • cedulky: lavička Josefa Kepla a Rudolfa Kepla, lavička folkloristy Štěpána Dvořáka
 • Svatováclavská potulka – vycházka po obnovených cestách 28. září
 • besedy v Čajovně Na stezce
 • dokumentace drobných sakrálních památek pro chystanou brožurku (hledáme fotografy!)

Členové a příznivci spolku

V současné době má spolek Zachovalý kraj velký počet členů, kteří do něj v průběhu více než 20 let vstoupili na protest proti úložišti radioaktivních odpadů. Toto nebezpečí nyní bezprostředně nehrozí a spolek se více věnuje své další činnosti (brigády na cestách Nadějkovska, besedy v Čajovně Na stezce apod.). Prosíme proto všechny členy, aby zvážili, zda chtějí nadále být i nadále aktivními členy nebo spíše pasivnějšími příznivci spolku.

Jaká jsou jejich práva a povinnosti?

 • člen spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní; členství je podmíněno souhlasem valné hromady a zaplacením členského příspěvku 50 Kč ročně, nyní nejpozději do 31. 3. 2024
 • příznivec spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin a účastnit se valné hromady

Jak se dozvíme o vašem rozhodnutí?

 • přijďte na některou z akcí spolku a řekněte nám ho
 • nebo vyplňte tento formulář
  (stejný formulář slouží i pro ty, kdo zatím členy spolku nejsou, ale chtěli by se jimi stát)

Potřebujete vědět více?

Valná hromada

Valná hromada spolku Zachovalý kraj se sešla 31. května 2023 v nadějkovském kině.

Schválila

 • výroční zprávu za období 2020-2022
 • nové stanovy spolku
 • nové členy spolku
 • změnu formy členství v Platformě proti úložišti: vzhledem k tomu, že Nadějkovsko a Jistebnicko není na seznamu lokalit, bezprostředně ohrožených úložištěm, spolek se stane členem-podporovatelem Platformy

Zvolila

 • za předsedkyni spolku Olgu Černou (předseda spolku je volen na jeden rok)

Diskutovala

 • o aktuálních úkolech pro letošní rok a dalších plánech spolku: patří mezi ně péče o cesty a stezky Nadějkovska, výsadby alejí, pokračování besed v Čajovně Na stezce a spolupráce s dalšími místními spolky, které mají podobné cíle a hodnoty

Projednávané dokumenty

Výroční zpráva 2020-2022
Informace o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé tři roky.

Stanovy spolku Zachovalý kraj
Nové stanovy, které reagují na aktuální situaci, kdy Nadějkovsko a Jistebnicko není na seznamu lokalit, bezprostředně ohrožených úložištěm. Umožňují členům rozhodnout se, jestli zůstanu spíše pasivnějším příznivcem spolku nebo se stanou aktivním členem s hlasovacím právem (aktivní členství je podmíněno zaplacením členského příspěvku 50 Kč ročně a souhlasem valné hromady). Rozhodnutí je možné sdělit předsedkyni spolku osobně nebo pomocí formuláře.
Místo pětičlenné rady je nyní statutárním zástupcem spolku jeho předseda, resp. předsedkyně, a přibyla možnost hlasování bez osobní účasti na valné hromadě – „per rolam“.
Kompletní znění stanov najdete na stránce Dokumenty.

Zápis z valné hromady 31. května 2023

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada spolku Zachovalý kraj se po covidové přestávce koná
31. května od 18.30 v nadějkovském kině.
Zveme všechny členy i příznivce spolku!

Program:

 1. schválení výroční zprávy
 2. hospodaření spolku
 3. změna stanov a sídla spolku
 4. volba statutárního zástupce spolku
 5. členství spolku v Platformě proti hlubinnému úložišti
 6. diskuse k další činnosti spolku

Návrh zprávy o činnosti a hospodaření spolku za roky 2020, 2021 a 2022 si můžete přečíst zde: Výroční zpráva 2020-2022
Návrh úpravy stanov vychází ze současné situace: území Nadějkovska a Jistebnicka („lokalita Magdaléna“) vypadlo ze seznamu míst, doporučených k vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Chceme proto činnost spolku – vedle podpory obcí, které na seznamu zůstaly – více orientovat na další oblasti, kterým se věnujeme (Čajovna Na stezce, cesty Nadějkovska, výsadby). Všem členům chceme nabídnout, aby se rozhodli, zda se této činnosti chtějí aktivně účastnit nebo být spíše pasivnějším podporovatelem spolku. Současně stanovy berou ohled na technický pokrok a umožňují členům hlasování „per rollam“, tj. vzdálenou formou. Za návrh stanov, který si můžete si přečíst zde: Stanovy Zachovalý kraj – návrh 2023, děkujeme Mgr. Pavlu Douchovi z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Valná hromada spolku

Valná hromada spolku Zachovalý kraj se sešla v pátek 5. dubna 2019 v Makově.

Schválila výroční zprávu za rok 2018 a radu spolku v nezměněném složení (Mgr. Marie Šittová, Jistebnice-Makov – předsedkyně spolku, Ing. Jiří Popelka, Jistebnice-Božejovice, Ing. Zdeněk Černý, Nadějkov-Větrov, Ing. Zdeněk Novák, Jistebnice-Padařov, Ing. Václav Švec, Jistebnice-Makov).

Dále plánovala letošní Den proti úložišti a další aktivity spolku – jednání se SÚRAO a politiky, účast na aktivitách Platformy proti úložišti, spolupráci s obcemi v lokalitě a okolí, čajovny, údržbu naučné stezky a výsadeb.

Ke stažení:
Výroční zpráva za rok 2018


<<<zpět na úvod