Stalo se

2023

Změna stanov spolku, změna formy členství v Platformě proti úložišti (člen-podporovatel). Brigády na cestách, spolu s Okrašlovacím spolkem – stará Kališťská, Sedliště. Oprava tabulí naučné stezky. Cedulky na lavičky Karla Jindráka, MUDr. Jana Blabola, Jana Hůrky, Antonína Jandy a Čeňka Bohuslávka. Osm besed v Čajovně Na stezce.

2022

Brigády na cestách, spolu s Okrašlovacím spolkem – stará Kališťská, od studánky u Šichovy Vesce. Doplnění značení naučné stezky v Hájetině. Cedulky na lavičky Bohuslava Hedvika a hraběnky Karolíny. Šest besed v Čajovně Na stezce.

Výroční zpráva za roky 2020, 2021 a 2022

2021

Obnovení cedulí na rodinné stezce, umístění laviček ze starých trámů. Mapování křížků a kapliček v krajině, spolu s farností. Beseda v Čajovně na stezce se uskutečnila jen jedna, ostatní byly kvůli protiepidemickým opatřením zrušeny.

2020

Na jaře panel expertů nedoporučil lokalitu Magdaléna k dalším průzkumům, v prosinci toto doporučení schválila vláda ČR. Z „fáze boje“ jsme se tedy přesunuli do „fáze bdění“: víme, že stále zůstáváme záložní lokalitou, a podporujeme úsilí o transparentní a férové jednání s obcemi, které jsou úložištěm bezprostředně ohroženy.
Besedy v Čajovně Na stezce byly letos kvůli lockdownu jen čtyři, v září jsme se sešli na akci „Magdalena nespí“ a na naučné stezce Nadějkovsko jsme vyměnili několik poškozených informačních tabulí.

2019

Den proti úložišti u kaple sv. Maří Magdalény nad Jistebnicí, seminář o ošetřování ovocných stromů, besedy v Čajovně Na stezce, údržba naučné stezky a vysazených stromů.

Výroční zpráva za rok 2019

2018

Výhra v soudním sporu o (ne)povolení průzkumů, SÚRAO v Padařově, Den proti úložišti v Makově a Padařově (s piknikem, promítáním a besedou), seminář o ošetřování ovocných stromů, besedy v Čajovně Na stezce, údržba naučné stezky a vysazených stromů, nový web.

Výroční zpráva 2018

2017

Den proti úložišti se sázením sakury a besedou o Černobylu, schůzky Platformy proti úložišti, jednání s politiky, besedy v Čajovně Na stezce.

Výroční zpráva 2017

2016

Den proti úložišti: hvězdicový pochod a promítání v Padařově, rozpad Pracovní skupiny pro dialog a založení Platformy proti úložišti, setkání Platformy v Božejovicích, besedy v Čajovně Na stezce.

Výroční zpráva 2016

2015

Pochod krajem, kde NEbude úložiště z Makova do Makova, „všelokalitový“ Den proti úložišti, žaloba proti průzkumům, vleklá jednání Pracovní skupiny, besedy v čajovně, cedule na Čambule a obnova vybavení rodinné stezky.

Výroční zpráva 2015

2014

Beseda v Padařově, dopisy politikům, odvolání proti průzkumům, Makovská setkání, besedy v čajovně a cesta na Čambulu.

Výroční zpráva 2014

2013

Účast na jednání Pracovní skupiny, Zprávy ze samosprávy, odvolání proti žádosti o průzkumy na našem území, 100. čajovna se zahradní slavností, nový altánek na naučné stezce.

Výroční zpráva 2013

2012

Veřejná beseda, informační zpravodaj, jednání Pracovní skupiny, besedy v Čajovně Na stezce, oprava cedulí naučné stezky.

Výroční zpráva 2012

2011

Veřejná diskuse v Božejovicích, jednání Pracovní skupiny, besedy v Čajovně Na stezce a náves v Hubově v novém.

Výroční zpráva 2011

2010

Jednání Pracovní komise k výběru místa pro úložiště, besedy v Čajovně Na stezce, pravidelná údržba Naučné stezky Nadějkovsko, pomoc při akcích Okrašlovacího spolku Nadějkov – obnova cesty Na Homolích a návsi v Hubově.

Výroční zpráva 2010

2009

Schůzka se SÚRAO, setkání zástupců všech lokalit v Božejovicích, besedy v Čajovně Na stezce, údržba naučné stezky a pomoc při akcích Okrašlovacího spolku pro Nadějkov a okolí

Výroční zpráva 2009

2008

Protestní koncert, připomínkování Politiky územního rozvoje, besedy v Čajovně Na stezce, údržba naučné stezky a změna její trasy, vydání doplněné brožury o stezce, péče o školku stromků pro výsadby.

Výroční zpráva 2008

2007

Seminář o ukládání RAO v Jistebnici, memorandum pro vládu a parlament, protestní koncert v Růžené, besedy v čajovně Na stezce, výsadba alejí a úklid u Smutné, údržba Naučné stezky a péče o školku pro výsadby, jednání o motokrosové trati u Chlístova.

Výroční zpráva 2007

2006

Další petice proti úložišti a dopisy poslancům, účast na exkurzi do Švédska, protestní koncert v Růžené, předvolební Fórum kandidátů, biologický průzkum a vítání ptačího zpěvu, besedy v Čajovně Na stezce, Ekovíkend, výsadba alejí, změna trasy a doplnění Naučné stezky.

Výroční zpráva 2006

2005

Připomínkování novely atomového zákona, protestní koncerty, výstavy, Ekofilmek, biologický průzkum, besedy v Čajovně Na stezce, výsadba stromků, údržba naučné stezky a školky pro výsadby.

Výroční zpráva 2005

2004

Místní referenda, účast na exkurzi do Švýcarska, připomínkování novely atomového zákona, protestní koncert v Růžené, biologický průzkum, akce pro děti, besedy v Čajovně Na stezce, jarní úklid u Smutné, výsadba stromků, údržba naučné stezky a péče o školku pro výsadby.

Výroční zpráva 2004

2003

Jednání se Správou úložišť, účast na zájezdu do Gorlebenu, žádost o vyřazení lokalit, protesty proti zařazení lokalit do územního plánu, akce „Sudy? Ne tudy!“, besedy a letáky, Čajovna Na stezce, dokončení naučné stezky a založení školky pro výsadby.

2002

Jednání se SÚRAO, účast na exkurzi do Dukovan, besedy v Čajovně Na stezce, výstavy, naučná stezka: značení, informační tabule, brožurka.

2001

Založení sdružení, jednání se SÚRAO a o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem, začátky naučné stezky.


<<<zpět na úvod   <<<zpět na úložiště RAO