Bude v Čajovně

Besedy se konají v kině v Nadějkově od října do května, obvykle první sobotu v měsíci, od 17 hodin.

Nejbližší besedy:

V červnu a přes prázdniny má čajovna přestávku.

Na svátek sv. Václava 28. září 2024 připravujeme Svatováclavskou potulku – cestu severním okolím Nadějkova, kterou bude možné projít samostatně nebo s průvodcem. V tento den pozorní poutníci na cestě potkají obrázky, texty, instalace, umělecké objekty…
Na závěr se setkáme v Čajovně Na stezce s Luďkem Čertíkem – básníkem, hudebníkem a jedním z týmu organizátorů Potulné univerzity přírody.

Luděk Čertík: V krajině


<<<zpět na úvod   <<<zpět na čajovny