Lavičky

V roce 2020 opravovala Římskokatolická farnost Jistebnice střechu na kostele sv. Michaela. Staré trámy z krovu ze 17. století získal spolek od farnosti darem a využil je na lavičky u cest na Nadějkovsku. Lavičky jsme svépomocí umístili v letech 2021-22 a rozhodli se je symbolicky věnovat lidem, kteří se zapsali do historie Nadějkovska.

Podrobnější informace o osobnostech jsou na webu Nadějkovsko, na této stránce najdete fotky z instalace cedulek.

Mapa laviček


Lavička Bohuslava Hedvika

Lavička nad Číčovickým údolím, na trase Naučné stezky mezi zastávkami č. 6 a 7. Je věnována duchovnímu otci naučné stezky, učiteli a ochránci přírody Bohuslavu Hedvikovi.


Lavička Hraběnky Karolíny Wratislawové Kokořovcové

Lavička u dubu na Drážské cestě, věnovaná poslední šlechtické majitelce nadějkovského panství, hraběnce Karolíně.


Lavička Karla Jindráka

Lavička u kapličky poblíž Hronovy Vesce, věnovaná dlouholetému kronikáři obce Karlu Jindrákovi.


Lavička MUDr. Jana Blabola

Lavička u kříže na Homolích patří nadějkovskému lékaři, osvětovému pracovníkovi a chovateli králíků MUDr. Janu Blabolovi.


Lavičky Antonína Jandy, Jana Hůrky a Čeňka Bohuslávka

Tři lavičky se jmény tří nadějkovských učitelů v lesíku Řeháčkovina. Více o učitelích na webu Nadějkovsko.


Lavička Josefa Kepla a Rudolfa Kepla

Lavičku na staré kališťské cestě jsme věnovali lesníkovi a osvětovému pracovníkovi Josefu Keplovi a jeho synu Rudolfovi, který byl významným členem čsl. odboje za 1. světové války a propagátorem česko-francouzských vztahů.


Další nadějkovské osobnosti na svoje lavičky zatím čekají.