Svatováclavská potulka

Myšlenka na Svatováclavskou potulku vznikla z potřeby nabídnout – jako alternativu k běžným turistickým pochodům – možnost tiché, pozorné a soustředěné chůze krajinou. Současně chceme postupně upozornit na méně známé, opomíjené a postupně obnovované cesty Nadějkovska a každý rok představit některou z nich.

Na svátek sv. Václava 28. září 2024 připravujeme první z potulek – cestu severním okolím Nadějkova, kterou bude možné projít samostatně nebo s průvodcem. V tento den pozorní poutníci na cestě potkají obrázky, texty, instalace, umělecké objekty…
Na závěr se setkáme v Čajovně Na stezce s Luďkem Čertíkem – básníkem, hudebníkem a jedním z týmu organizátorů Potulné univerzity přírody.

Potulku připravujeme se spolkem Naplaveno ze Stružince – je součástí našeho společného projektu Propojeni krajinou, jehož tématem je ochrana a úcta ke krajině. Spolupracujeme také s Okrašlovacím spolkem pro Nadějkov a okolí, jehož zásluhou byly v r. 2014 obnoveny staré cesty: kališťská a přes nadějkovská draha.
Projekt Propojeni krajinou získal podporu programu Kul.turista v regionu, který je organizován a spravován organizací České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028, z.ú.

Chcete si cestu, kterou povede svatováclavská potulka projít sami už dnes? Poznat, jakou krajinou půjdeme, zachytit svoje dojmy obrazem nebo slovem a sdílet je s ostatními?
Na této stránce najdete mapu letošní potulky (má necelých 10 km) a popis cesty.
Jsme otevřeni vašim námětům a zkušenostem – chcete-li nám něco sdělit nebo pomoci s organizací potulky, pište, prosím, na mail [email protected].

První svatováclavská potulka – 2024

Odkaz na mapu (na mapy.cz)

Popis cesty:

Z Nadějkova vyjdeme po silnici nahoru. Na křižovatce nad obcí roste hruška jakubka, pojmenovaná podle doby dozrávání hruštiček – na sv. Jakuba (25. července). Jdeme vlevo, směrem na Květuš a Chyšky. U křížku odbočíme na polní cestu, podél meze a okolo malého rybníčku s chatkou dojdeme na kopec, kde stojí Šlechtitelská stanice Větrov. Projdeme dvorem a pokračujeme stále rovně, podle budovy „staré stanice“, před kterou stojí pumpa na veliké studni (za zídkou, nedoporučujeme ji přelézat a k pumpě chodit, mohli byste se propadnout).
Okolo několika starých lip pokračujeme po cestě stále rovně – vpravo máme les, vlevo pole, kterému se říká „Telecí sádek“. Cesta mírně klesá a za krmelcem, na místě, kde se říká „Na kněžně“, odbočuje vpravo do lesa. Vlevo mineme dva malé rybníčky, ohražené plotem. Na rozcestí u nich stojí litinový kříž, za ním leží rozbitý kamenný kříž. Za dalším krmelcem se cesta stáčí vpravo nahoru a jde obloukem ke hřebeni kopce. Zde se dáme ostře doleva. Mineme rozcestí u „studně“ (část vodovodu, který vede na Větrov) a pokračujeme rovně. Na dalším rozcestí se dáme travnatou cestou, která stoupá mírně doprava. Asi po 150 m z ní mírně vlevo odbočuje malá pěšinka, která nás zavede z lesa ven, na louku s výhledem na jih.
Podle chatiček pokračujeme rovně po hřebeni k lavičce, odkud je při dobrém počasí vidět až na Šumavu. Po cestě dojdeme na náves v Kališti, kde stojí zděná zvonička a kříž uprostřed několika lip. Sejdeme na silnici, která vede z Větrova, a po ní dojdeme až ke křižovatce se silnicí k Bezděkovu a Chlístovu. Přejdeme ji a pokračujeme rovně (tam, kam ukazuje šipka „Starcova Lhota“) po staré kališťské cestě, kterou v r. 2014 obnovil nadějkovský Okrašlovací spolek. Potkáme na ní lavičku a houpačku.
Kaišťská cesta končí na silnici do Starcovy Lhoty. Dáme se vlevo a po několika metrech z ní odbočíme opět vlevo, na silničku k Pohořelici. Asi po 250 m zahneme doprava a jdeme po hrázi rybníku Zeman, na jejímž konci je velký vztyčený kámen. Pokračujeme rovně, alejí lip a po cestě do Křenových Dvorů, kde se cesta mění v silničku a stáčí se vpravo dolů. V zatáčce silnice roste velký tis. Mineme kříž mezi dvěma kaštany a vyjdeme na silnici ke Starcově Lhotě. Po ní jdeme 100 m vpravo, k cestě, která okolo usedlosti Boučí vede k Nadějkovu (žlutá turistická značka).
Z této cesty odbočíme před kamenným křížem a lavičky na vrchu Homole vlevo, na cestu přes nadějkovská draha, kterou v r. 2014 obnovil nadějkovský Okrašlovací spolek. Pod velkým dubem najdeme lavičku a houpačku, o kus dál kříž mezi dvěma kaštany. Po cestě okolo něj sejdeme dolů do Nadějkova.

Další fotky z trasy potulky (sdílené google album)