Úložiště radioaktivního odpadu

Hlubinné úložiště by mělo sloužit k definitivnímu uložení radioaktivních odpadů v hloubce asi 500-1000 m, kde by měly být v kontejnerech „pohřbeny“ na věčné časy. Nebezpečnost těchto odpadů se počítá na statisíce let.
Hlubinné úložiště není zatím v provozu nikde na světě; staví se v USA (Yucca Mountains v Nevadě) a ve Finsku (Onkalo), ve Švédsku (Äspö) a Švýcarsku (Grimsel) existují podzemní laboratoře.
Na obrázku je schema finského úložiště Onkalo.

Hledání vhodného místa pro úložiště je ve všech státech velmi obtížné. Názorně to ukazuje film Cesta na nejbezpečnější místo Země.

V České republice má ukládání všech radioaktivních odpadů i výběr místa pro hlubinné úložiště na starosti organizace Správa úložišť radioaktivního odpadu – SÚRAO, zřizovaná ministerstvem průmyslu a obchodu. Pro hlubinné úložiště postupně vytipovala devět lokalit, jejichž vhodnost chce ověřit průzkumem.

Původních 9 lokalit

V roce 2020 byl počet lokalit snížen na čtyři: Březový potok na Plzeňsku, Janoch u Temelína, Hrádek a Horka na Vysočině. Ostatní, vč.naší lokality Magdalena, zůstaly lokalitami záložními.

Čtyři vybrané lokality (červen 2020)

Odkazy:
Podrobněji o území lokality Magdaléna >>>
Podrobněji o plánech na úložiště v lokalitě Magdaléna >>> 

Stavba hlubinného úložiště v ČR by měla mít dvě části – podzemní areál na ploše 306 hektarů v hloubce až jeden kilometr (vzhledem k plánovanému rozšíření jaderných elektráren se diskutuje se o zvětšení na 500 hektarů, tedy na 850 fotbalových hřišť), povrchový areál a překladiště má stát na 20 hektarech. Cena stavby úložiště je odhadována na 110 miliard Kč a její dokončení v r. 2050.

Lidé ve vytipovaných lokalitách se obávají hlavně úniku radioaktivity při přepravě a ukládání odpadů, kontaminace a „stržení“ spodních vod, zvýšení pravděpodobnosti teroristických útoků, masivního zásahu do krajiny, ztráty atraktivity oblasti pro turisty, poklesu cen nemovitostí a z toho plynoucí změny ve struktuře obyvatel.
SÚRAO se rizika úložiště snaží bagatelizovat a nabízí obcím finanční kompenzace.

Odkazy:
Podrobněji o stanovisku obyvatel lokality Magdalena >>>

Rozhovor se starostou města Jistebnice >>>

Na rozdíl od ostatních evropských zemí nemají obce a města u nás možnost účastnit se řízení o povolování jaderných staveb. Nemohou se rozhodnout, za jakých podmínek s průzkumy nebo stavbu úložiště na svém území budou souhlasit, ani průzkumy a stavbu odmítnout. Dlouho připravovaný Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, který byl přes protesty obcí přijat v únoru roku 2024, tuto situaci nezlepšil. O umístění hlubinného úložiště bude podle něj rozhodovat pouze vláda, obce z lokalit ani Parlament ČR nemají rozhodovací pravomoci.

Odkazy:
Zákon 53/2024 Sb. o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu
web Nechceme úložiště
web Platformy proti hlubinnému úložišti


<<<zpět na úvod