O nás

Spolek Zachovalý kraj vznikl v r. 2001 na základě petice občanů Nadějkovska proti záměru vybudovat ve zdejší krajině, která není výrazněji poškozena průmyslem ani intenzivním zemědělstvím, hlubinné úložiště radioaktivního odpadu.

Cílem spolku je zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot zdejší krajiny, ochrana přírody a kulturních památek. Jeho činnost se zaměřuje na

Členství ve spolku je dvoustupňové:

  • člen spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní; členství je podmíněno zaplacením členského příspěvku 50 Kč ročně a souhlasem valné hromady
  • příznivec spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin a účastnit se valné hromady

Je vám činnost spolku blízká? Chtěli byste se stát jeho členem nebo příznivcem? Vyplňte, prosím, tento formulář.

Chtěli byste činnost spolku podpořit finančně? Vážíme si toho a rádi vám po domluvě vystavíme potvrzení o daru.

Děkujeme našim podporovatelům:

  • Obci Nadějkov za prostor pro besedy Čajovny na stezce, zapůjčení dataprojektoru a za financování některých aktivit spolku (obnova cedulí naučné stezky, cedulky na lavičky nadějkovských osobností)
  • Římskokatolické farnosti Jistebnice za materiál na lavičky
  • Jirkovi Bendovi za fermež na natření laviček
  • Pavle a Michalovi Nýdrle za dar na nákup pomocného materiálu k výsadbám alejí.
  • hostům Čajovny Na stezce, kteří besedy a přednášky realizují bez nároku na honorář
  • návštěvníkům Čajovny Na stezce za dobrovolný příspěvek na čaj, čajové náčiní a podporu činnosti spolku