O nás

Spolek Zachovalý kraj vznikl v r. 2001 na základě petice občanů Nadějkovska proti záměru vybudovat ve zdejší krajině, která není výrazněji poškozena průmyslem ani intenzivním zemědělstvím, hlubinné úložiště radioaktivního odpadu.

Cílem spolku je zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot zdejší krajiny, ochrana přírody a kulturních památek. Jeho činnost se zaměřuje na

Členství ve spolku je dvoustupňové:

 • člen spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní; členství je podmíněno zaplacením členského příspěvku 50 Kč ročně a souhlasem valné hromady
 • příznivec spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin a účastnit se valné hromady

Je vám činnost spolku blízká? Chtěli byste se stát jeho členem nebo příznivcem? Vyplňte, prosím, tento formulář, pozveme vás na valnou hromadu.

Chtěli byste činnost spolku podpořit finančně? Vážíme si toho a rádi vám po domluvě vystavíme potvrzení o daru.
Aktuálně můžete podpořit sbírku na nové tabule naučné stezky, kterou jsme vyhlásili za podpory Nadace VIA.

Děkujeme našim podporovatelům:

 • Obci Nadějkov za prostor pro besedy Čajovny na stezce, zapůjčení dataprojektoru a za financování některých aktivit spolku (obnova cedulí naučné stezky, cedulky na lavičky nadějkovských osobností)
 • Římskokatolické farnosti Jistebnice za materiál na lavičky
 • Jirkovi Bendovi a celé rodině: za fermež na natření laviček a práci na úpravě cesty v Sedlištích
 • Pavle a Michalovi Nýdrle za dar na nákup pomocného materiálu k výsadbám alejí
 • hostům Čajovny Na stezce, kteří besedy a přednášky realizují bez nároku na honorář
 • návštěvníkům Čajovny Na stezce za dobrovolný příspěvek na čaj, čajové náčiní a podporu činnosti spolku
 • Vítkovi Našincovi za péči o web spolku
 • Nadaci VIA za podporu sbírky na tabule naučné stezky z programu Místo, kde žijeme,
  i všem, kdo do sbírky přispěli a pomohli s její propagací!