Nadějkovsko

Nadějkovsko je místo, kde žijeme. Krajina, o kterou chceme pečovat a zachovat ji pro další generace, místo se zajímavou historií, kterou chceme poznávat.

„Nadějkovsko“ je název naučné stezky, kterou v osmdesátých letech vymyslel pan Bohuslav Hedvik (1920-2005), učitel zdejší školy a ochránce přírody. Na jeho odkaz navazujeme a připomínáme si jeho poselství: I ta nekrásnější myšlenka, jakmile se za ní opravdu nestojí, nemá vůbec žádný smysl. Potřebuje statečnost.

Bohuslav Hedvik a mapa naučné stezky Nadějkovsko

Více o Nadějkovsku

Cesty
– Naučná stezka, rodinná stezka, další obnovené cesty, Svatováclavská potulka

Lavičky
nadějkovských osobností

Křížky a kapličky