Historie 2000-2020

2020
Plánovaný Den proti úložišti se v tomto roce kvůli protikoronavirovým opatřením nemohl uskutečnit.
Panel expertů na jaře k dalším průzkumům doporučil čtyři (z původních devíti) lokalit: Březový potok na Plzeňsku, Hrádek a Horku na Vysočině a Janoch u Temelína. Tento výběr nebyl posouzen žádnou odbornou oponenturou, přesto ho v prosinci schválila svým usnesením i vláda ČR. Zákon o úložišti stále nebyl schválen.
Podrobnosti a stanoviska Platformy proti hlubinnému úložišti najdete na stránkách https://www.platformaprotiulozisti.cz/


2019

Rada SÚRAO odložila zúžení počtu lokalit na čtyři o další rok. Ministryně průmyslu odvolala ředitele SÚRAO Jiřího Slováka. Staronovým ředitelem SÚRAO se stal Jan Prachař, který tuto organizaci vedl už v r. 2011-14 (viz níže). Následně došlo i ke změně na postu ministra průmyslu, funkci převzal Karel Havlíček. Nový ministr i ředitel SÚRAO  slibují přehodnocení harmonogramu výběrů, větší transparentnost a vstřícnější vztah k obcím.
Na osmi lokalitách se už popáté konal Den proti úložišti.
V dubnu SÚRAO zveřejnila na svém webu část dokumentů, které se týkají jednotlivých lokalit. Vyplývá z nich např. to, že nadzemní areál úložiště je v lokalitě Magdaléna opět navrhován u Božejovic (červená značka), jeho umístění u Padařova zůstává jako záložní varianta (modrá značka).

Ministr Havlíček ustanovuje „poradní sbor expertů“ pro výběr lokality. Obce do něj mohly jmenovat
– jednoho společného zástupce s hlasovacím právem
– za každou lokalitu jednoho až dva pozorovatele bez hlasovacího práva.
Společným zástupcem všech obcí se stal geolog RNDr. Matěj Machek (od obcí dostal nejvíc hlasů), lokalitu Magdaléna může jako pozorovatel zastupovat starosta Jistebnice, případně i starosta Nadějkova.
V létě vyzval ministr Havlíček dotčené obce, aby poslaly připomínky k připravovanému zákonu o hlubinném úložišti. Obce to udělaly, ale pan ministr jim koncem listopadu oznámil, že jejich požadavky prakticky všechny odmítá  – nepodpoří větší váhu pro stanovisko obcí a občanů, ani zakotvení jasných kriterií výběru lokality a systému finančních kompenzací v zákoně. Navíc trvá na tom, aby počet lokalit byl zúžen z 9 na 4 už v r. 2020, tedy ještě před tím, než „úložištní“ zákon o zapojení obcí do výběru bude schválen. Průzkumy ve vybraných lokalitách by pak měly začít v r. 2023, bez ohledu na to, v jakém stavu a v jaké podobě v té době „úložištní“ zákon bude.
Podrobnosti a stanovisko Platformy proti úložišti najdete na stránkách: http://www.platformaprotiulozisti.cz/

2018

Soud ve věci žaloby z roku 2015 rozhodl ve prospěch obcí – povolení k průzkumům tehdy vůbec nemělo být vydáno. SÚRAO stále usiluje o povolení k průzkumům na všech devíti lokalitách a pokračuje ve „výzkumu“, často i přes nesouhlas majitelů pozemků. S prezentací dosavadních výsledků průzkumů/výzkumů v dubnu navštívila Padařov, kde ji přivítal všeobecný nesouhlas.
Čtvrtý Den proti úložišti uspořádaly obce a spolky na osmi lokalitách.
Rada SÚRAO, která měla v prosinci rozhodnout o zúžení počtu lokalit na čtyři, si vyžádala odklad a doplnění informací. Zákon o úložišti stále ještě nebyl projednán.
Platforma proti úložišti žádá odvolání ředitele SÚRAO Jiřího Slováka.

2017
SÚRAO nezískala povolení k prodloužení průzkumů. Tvrdí proto, že provádí pouze výzkum. Proběhl třetí Den proti úložišti. Ministr životního prostředí Richard Brabec v prosinci navštívil Jistebnici a ubezpečil starosty a občany, že proti vůli občanů stát jít nechce. Vzápětí jeho ministerstvo rozhodlo o zpětném povolení průzkumů na lokalitách pro tento rok. Protože se však obce a spolky odvolaly, SÚRAO svou žádost stáhla a povolení nezačalo platit.

2016
Obce a spolky zakládají Platformu proti hlubinnému úložišti a organizují druhý Den proti úložišti. Průzkumy začínají se zpožděním, protože SÚRAO nezvládla výběrové řízení na firmu, která je má provést. Ministr průmyslu Mládek sděluje novinářům, že k dalším průzkumům doporučí pouze dvě lokality (Kraví Hora a Horka), po několika dnech však bere svoje slova zpět. SÚRAO zveřejnila zprávu o dokončení dosavadních průzkumů a svých plánech na jejich pokračování ve třech až čtyřech lokalitách, které „budou přístupny dialogu“. Navíc začala prověřovat i lokality u jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

2015
SÚRAO zveřejnila Projekt průzkumných prací.
Projekt průzkumných prací (ke stažení, 2,86 MB)
MŽP vydává povolení k průzkumům, obce se brání žalobami, které však nemají odkladný účinek. Na všech lokalitách se koná první Den proti úložišti.

2013

Přestože se SÚRAO nepodařilo získat souhlas s průzkumem nikde, rozhodla se zahájit průzkumy na všech sedmi lokalitách. Obce o tom neinformovala na schůzce Pracovní skupiny v závěru roku 2012, dozvídají se vše až se zpožděním. V důsledku tohoto podrazu a celkové nedůvěře obcí ve státní instituce se Pracovní skupina rozpadá.
Obce vydávají memorandum K hlubinnému úložišti férově.

2012
Pracovní skupina dokončila návrh zákona, který by posílil pravomoci obcí – jejich nesouhlas by mohlo „přebít“ až hlasování Senátu.
Byly zveřejněny výsledky výzkumu veřejného mínění.

2010
SÚRAO lokality znovu přejmenovala (u nás na „Magdalénu“), přidala k dosavadním šesti sedmou a snažila se přesvědčit obce, aby – za finanční kompenzace – souhlasily s pokračováním průzkumů na svém území. Tvrdí, že bez souhlasu obcí průzkumy neproběhnou. Začíná se scházet Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti, v níž jsou zástupci SÚRAO, ministerstev, úřadu pro jadernou bezpečnost, obcí, občanských spolků i nezávislí odborníci – geologové, sociologové i právníci.

2005-2009
Během pozastavení průzkumů SÚRAO zpracovávala materiály, které zatím získala nebo našla v archivech.

2004
Proběhla další místní referenda, jejich výsledkem byl opět nesouhlas s úložištěm (Jistebnice 97,3 %, Zhoř 99,3% voličů). SÚRAO přesto zahájila průzkumy. Ministr průmyslu je však po dalších protestech obcí pozastavil do roku 2009.

2003
Lokality pro úložiště měly být zakresleny do územního plánu Jihočeského kraje, ale po protestech samospráv a občanů se tak nestalo. V obcích proběhla místní referenda s jednoznačným výsledkem – nesouhlas s úložištěm (Nadějkov 95,7 %, Božetice 97,2%, Přeštěnice 99,4% voličů).
Podrobnosti k referendům

2002
Výběr lokalit byl přehodnocen a vybráno bylo šest lokalit; lokalita na Jistebnicku se posunula o něco jižněji a byla přejmenována na Božejovice – Vlksice.

2001
Bylo založeno občanské sdružení Zachovalý kraj. SÚRAO na schůzkách se starosty tvrdí, že počet a umístění lokalit se nebude měnit.

2000
Lokality s názvem Chyšky a Vlksice objevily na seznamu původně vytipovaných osmi vhodných lokalit.