Plány SÚRAO

V České republice by mělo v trvalém hlubinném úložišti skončit nejméně 4000 t vysoce radioaktivního odpadu. Pokud budou zprovozněny nové bloky jaderných elektráren, zvýšilo by se toto množství na 9000 t. Po schůzce premiérů České a Slovenské republiky v dubnu 2019 byla zveřejněna úvaha o společném hlubinném úložišti, které by znamenalo další zvýšení objemu ukládaných odpadů.

Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) uvažovala v minulých desetiletích o různých místech – lokalitách, kde by mohlo být úložiště vybudováno. Od roku 2002 jich bylo šest, od roku 2010 sedm, od roku 2016 (po přidání míst u jaderných elektráren) devět. V červnu 2020 byl jejich počet snížen na čtyři: Janoch u Temelína, Hrádek a Horka na Vysočině a Březový potok na Klatovsku. Naše Magdaléna tedy dnes mezi doporučenými lokalitami není.

Výběr konečné, nejvhodnější lokality měl být ukončen v roce 2025. Výstavba úložiště by pak začala v roce 2050 a trvala (zřejmě částečně za provozu) do roku 2130. Náklady jsou odhadovány na 111 miliard korun.
V roce 2019 SÚRAO oznámila, že že plánuje celý harmonogram přepracovat.

Výběru lokality pro úložiště musí předcházet rozsáhlé průzkumné práce, které ověří, zda v ní bude uložení jaderného odpadu bezpečné a technicky proveditelné.


Text níže shrnuje vývoj úvah o umístění průzkumného území a zvažovaných míst pro povrchový a podzemní areál úložiště v lokalitě Magdaléna.

Průzkumné území v lokalitě Magdaléna
(vývoj v letech 2010-2019)

Naše průzkumné území v naší lokalitě leží na katastrálním území obcí Jistebnice, Nadějkov a Božetice. První z mapek níže vyznačuje jeho hranice, platné do roku 2018 – červené čáry vyznačují hranice průzkumného území, fialové hranice žulového masivu, kde by mohlo být vlastní úložiště – jeho podzemní část.
V roce 2019 došlo ke změně, průzkumné území i perspektivní místo pro podzemní areál bylo posunuto více na sever, k osadám Petříkovice a Hubov (obec Nadějkov), Hodkov a Zbelítov (Jistebnice).

Plány na umístění úložiště v lokalitě Magdaléna
(vývoj v letech 2010-2019)

Povrchový areál úložiště je místo, kam by byly kontejnery s radioaktivním odpadem přiváženy po železnici. Jeho součástí má být jaderné zařízení pro překládání odpadů do nových obalů, zvané „horká komora“, a může tu být i sklad vyhořelého paliva. Samozřejmostí je těžní jáma a další provozní objekty. Rozloha povrchového areálu by měla být přibližně 23 hektarů.

Návrhy na umístění povrchového areálu úložiště v lokalitě Magdaléna byly zatím tři:
1. původně (okolo roku 2008) byl navrhován na východ od Božejovic
2. v roce 2012 vznikla studie na jeho umístění u Padařova
3. v roce 2019 se na webu SÚRAO objevila další studie, která ho opět situuje přednostně k Božejovicím, ale o něco jižněji (mezi Božejovice a Božejovice-nádraží) a variantu u Padařova ponechává jako záložní.

Podzemní areál úložiště by měl být v hloubce 500 metrů, zabere místo 440 hektarů, tedy jako 700 fotbalových hřišť. Celkem má být během jeho stavby vyrubáno přes 2 miliony m3 horniny.

Návrh úložiště z roku 2012 počítal s podzemním areálem mezi Svoříží a Božejovicemi, podzemní manipulační prostory byly plánovány u Drahnětic; povrchový areál je na mapce vyznačen modře, mezi Padařovem a Makovem.

Návrh podzemního areálu (2012)

Plány na umístění podzemního areálu z roku 2018 obsahovaly čtyři varianty. Proti plánům z roku 2012, kdy podzemní část úložiště končila u Svoříže, je na plánech z roku 2018 podstatně rozsáhlejší a zasahuje až k městu Jistebnice a do údolí Smutné – přes Pohoří, Zvěstonín a silnici mezi Jistebnicí a Nadějkovem směrem ke Zbelítovu, Hodkovu a Petříkovicím; povrchový areál u Božejovic je vyznačen modře vlevo dole:

V hodnotící zprávě pro v lokalitu Magdaléna z roku 2019 se podzemní areál posunul ještě více k severu a je navrhován dokonce mimo území původní lokality: severně od osady Zvěstonín, tj. přibližně mezi Zvěstonínem, Petříkovicemi, Hubovem, Hodkovem a Zbelítovem. Na mapce níže je tento návrh podzemního areálu vyznačen růžovou barvou. Modré body označují současné vrty, které s plány na úložiště nijak nesouvisí a slouží k získávání vody. Průzkumné vrty k úložišti by musely být daleko hlubší (stovky metrů) a musely by být provedeny mimo území, navrhovaného pro podzemní areál, aby ho neporušily, tj. za hranicemi „perspektivního území“ (vyznačeného přerušovanou čárou).
Červené a modré čáry na mapě vyznačují geologické zlomy, které jsou překážkou pro vybudování úložiště. (Mapka pochází z hodnotící zprávy z r. 2019).

Návrh umístění podzemního areálu, 2020

V červnu roku 2020 byla Magdaléna zařazena mezi lokality záložní – znamená to, že se zde v průzkumu nebude pokračovat. SÚRAO by průzkum záložních lokalit obnovila jen v případě, že některá ze čtyř vytipovaných nebude vyhovovat.


Odkazy:
Technické zprávy – hodnocení lokalit (2020)>>>
Podrobnosti k dosavadnímu způsobu výběru lokalit >>>
Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Magdaléna (2018)>>>
Web SÚRAO – po zadání slova „Magdaléna“ do Fulltextu se vyhledají všechny dokumenty, které se týkají této lokality.
Plán průzkumných prací z roku 2015 >>>
Podrobnější informace k variantě stavby povrchového areálu úložiště u Padařova (2012)>>>

Ke stažení:
Jistebnicko a úložiště – informační leták


<<<zpět na úvod   <<<zpět na úložiště RAO