Čajovna a vycházka: Cesty Nadějkovska a lavička Josefa & Rudolfa Kepla

S Jirkou Bendou z Hronovy Vesce se 4. května setkáme nad starými mapami, leteckými snímky a vzpomínkami. Kudy cesty vedly, kde se zachovaly, kde ne a proč má smysl je obnovit? Přijďte, zajímají nás vaše vzpomínky, zkušenosti, návrhy! Sejdeme se jako vždy v 17 hodin v nadějkovském kině.

Událost na Facebooku

Odkaz na prezentaci

Před čajovnou se vydáme na cestu z Kaliště ke Starcově Lhotě, kterou před 10 lety obnovil Okrašlovací spolek. Lavičku, která je na ní od loňského podzimu, symbolicky věnujeme lesníkovi Josefu Keplovi a jeho synu Rudolfovi. Sraz je ve 14.30 na náměstí, půjdeme přes Draha a třešňovou alejí k Malejáku, poté po silnici do Kaliště. Pokud se vám nechce jít celou cestu pěšky, můžete využít autobus z Nadějkova do Kaliště (2 zastávky) ve 14.31 a zpět v 16.29. Od zastávky autobusu k lavičce je to asi 15 minut pohodlné chůze.

Událost na Facebooku

Josef Kepl (30. ledna 1846 Lobzy – 12. prosince 1922 Jetřichovice) žil na hájovně u Kaliště a staral se o panské lesy. Kněz a archivář František Teplý, který v Nadějkově působil po roce 1890, na Josefa Kepla vzpomíná takto:

Nadějkov, zapadlý kout v horách, představoval ostrov práce, lásky a spokojenosti: obyvatelé až na chatrné výjimky šli spolehlivou cestou své inteligence, v níž měl slovo i lesní Kepl
v Borovičku, praktický pokrokovec ve všem. (…) Láska Keplova, opravdu nádherné lesy mezi Businy, Chlístovem a Větrovem – hrály krásou účelně pěstovaného polesí, zachovaly si znamenitý porost kládový i tyčkový. Lesní měl i volnější ruku proto, že jeho ušlechtilá žena, kdysi společnice či komorná hraběnčina – jako dcera sládka v nadějkovském, nyní již zrušeném pivovaře – věděla mnoho z alotrií této šlechtické nezbednice a mohla se v jejich sporech státi nebezpečnou svědkyní. (…)
 Otec Kepl mne zaučoval v lesnictví: jak se připravuje a sází kultura, jak se pozná dobře zralé nebo červivé dřevo, jak se měří nastojatě, poražené atd. (…) Kepl se stromy cítil, dýchal, žil. Často usedal, poslouchaje jejich řeč v korunách, šum listí… Mnoho tajů přírody mi vysvětlil, i učeně, neboť měl slušnou knihovnu, v ní různé přírodopisy a Brehmův život zvířat etc. (Pouť mého života)

Josefův syn Rudolf Kepl (21. února 1876 na hájovně u Kaliště – 15. července 1958 v Paříži) byl významným členem československého zahraničního odboje za 1. světové války. Většinu života prožil ve Francii, udržoval a rozvíjel českofrancouzské vztahy.

Rudolf Kepl, konec 30. let 20. století

Vystudoval gymnázium v Táboře a romanistiku na Filozofické fakultě UK v Praze. Spolužák Viktora Dyka a Hanuše Jelínka. Nejprve působil jako pedagog na reálce v Praze (1899-1904) a v Hradci Králové. V r. 1908 odjel do Paříže jako dopisovatel Národních listů. – Okamžitě se zapojil do aktivit francouzsko-slovanského sdružení založeného při pařížské Sorbonně Arnoštem Denisem. Organizátor protihabsburského odboje za samostatné Československo, člen výboru České kolonie a výboru válečných dobrovolníků ve Francii. Redaktor a tajemník redakce čtrnáctideníku La Nation Tchèque. Po vzniku samostatného Československa pracoval na ministerstvu zahraničních věcí a na čs. velvyslanectví v Paříži. Poté působil v Československé tiskové kanceláři v Ženevě a jako ředitel tiskové služby Ministerstva zahraničních věcí v Praze. Na konci r. 1937 odešel do penze a žil v Jetřichovicích na Sedlecku. V květnu 1938 se vrátil do Paříže, v r. 1940 ředitel kanceláře České státní rady v Londýně. V l. 1945-1948 kulturní atašé čs. velvyslanectví v Paříži. – Otec divadelního režiséra Milana Kepla a děd profesora a významného politologa Gillese Kepela.

Podrobný životopis Rudolfa Kepla a související literatura

Čajovna: putování za polárním kruhem

V sobotu 6. dubna se můžeme těšit na vyprávění fotografky Hanky Bendové. O své přednášce s názvem Kungsleden – putování za polárním kruhem říká:

„Vydejte se se mnou na bezmála 500 km dlouhou stezku severním Švédskem. Vezmu vás do míst, kam nevedou silnice a nesahá mobilní signál. Tam, kde už jen polární lišky dávají dobrou noc. Co všecko se dá na takové cestě zažít? Jak jsem ji sama jen s krosnou na zádech vůbec přežila? A jak dopadl můj výstup na tamní nejvyšší horu?
Přijďte si to vše poslechnout a prohlédnout na fotkách na mé nové cestovatelské přednášce. Zažijte se mnou tohle dobrodružství i vy!“

Na čajovnu naváže valná hromada spolku Zachovalý kraj, která začne asi v 19 hodin.

Událost na Facebooku


Další program čajovny

Čajovna: plavba do Antarktidy s Ivo Kramolišem a Radkem Pavlíčkem

V sobotu 2. března nám Ivo Kramoliš a Radek Pavlíček budou vyprávět o expedici do Antarktidy na 113 let staré plachetnici BARK EUROPA.

Beseda se koná jako vždy v nadějkovském kině a začíná v 17 hodin.

Cestovatelé Radek Pavlíček (1972) a Ivo Kramoliš (1972) spolu vyjíždí nepravidelně na dobrodružné cesty už přes 20 let. Byli v Africe, v Jižní Americe, či na Velikonočních ostrovech. Radek sám procestoval mnohem více divokých koutů planety. 

Po dlouhých přípravách si letos splnili sen a podnikli cestu na poslední kontinent, na kterém ještě nestáli, do Antarktidy. Nehledali jednoduchou cestu velkou výletní lodí, ale aktivně se zapojili jako tréninková posádka do práce na palubě Bark Europa (World wanderer), plachetnice staré 113 let.

Budou popisovat přípravy na cestu, plavbu nejbouřlivější částí světových oceánů Drakeovým průlivem, ale taky samotnou loď a život na ní; faunu a krásu  ledového kontinentu Antarktidy. Popíší nám, na jaké stopy krajanů na kontinentu narazili.

Událost na Facebooku

Čajovna: O zvonech s Janem Kopřivou a Michalem Votrubou

V sobotu 3. února se v Čajovně Na stezce setkáme s redaktorem Českého rozhlasu Janem Kopřivou a zvonařem Michalem Votrubou. Seznámí nás s historii a technologii výroby zvonů a představí nejzajímavější zvony, se kterými se můžeme nejen v rámci českobudějovické diecéze setkat.

O Janu Kopřivovi a zvonech
Rozhovor Jana Kopřivy s Michalem Votrubou

Jeden z nejnovějších zvonů z dílny Michala Votruby máme od loňska i poblíž Nadějkova – v nové kapličce na Hodkově.

Začínáme jako vždy v 17 hodin v nadějkovském kině.

Událost na Facebooku

Čajovna: O krajině s Magdou Smetanovou

Co se skrývá pod názvem Krajina jako kronika i zrcadlo? Každá společnost přeměňuje krajinu, kterou obývá, a zanechává v ní své stopy. Když se díváme pozorně, uvidíme v krajině otisk života minulých generací i toho, jak k ní přistupujeme dnes. Ale umíme se pozorně dívat? Umíme s pamětí a možnostmi krajiny dobře pracovat? Architektka Magda Smetanová bude na lednové besedě v Čajovně Na stezce mluvit o plánování krajiny. Dozvíme se, jak probíhá vytváření územní studie a proč je důležitým podkladem územního plánování. Beseda bude jako vždy první sobotu, 6. ledna od 17 hodin v nadějkovském kině.

Magda je členkou České asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA; sekce SZKT) a spolku Město přátelské k dětem. Vystudovala fakultu zahradní a krajinářské architektury na ČZU v Praze, v rámci studia pak semestr na univerzitě University of Applied Sciences (HAMK) ve Finsku. Pracuje v ateliéru IN SITE.

Událost na facebooku

Čajovna: Cesta do Peru s Tomášem Průšou

Lima a moře plné lachtanů. Nejvýše položené město Cuzco s památkami z dob Inků i kolonizátorů. Šamanský rituál v amazonském pralese, duhová hora Palcoyo a plovoucí ostrovy na jezeře Titicaca. Den v Machu Picchu bez turistů a týdenní trek okolo posvátné hory Ausangate (6384 mnm). Camino Inka a každodenní setkání s Peruánci, kteří tvrdě pracují, rádi slaví a skoro pořád se smějí.

V sobotu 2. prosince v kině v Nadějkově, přijďte!

Událost na Facebooku

Další program Čajovny Na stezce

Čajovny s Pavlou a Michalem Nýdrle

V první čajovně letošní sezóny, v sobotu 7. října, jsme se do kina téměř nevešli. Vyprávění Pavly a Michala Nýdrle o tom, jak si splnili sen a vydali se s dětmi na plavbu kolem světa, přilákalo přes šedesát návštěvníků.

Příští téma je neméně zajímavé – Pavla a Michal budou mluvit o tom, jak připravovali a vedli prezidentskou kampaň generála Petra Pavla. A možná přijde i Markéta Řeháková…
Abychom se určitě vešli, sejdeme se raději na sále Hostince U Jandů. Termín se nemění, čajovna bude tradičně první listopadovou sobotu, 4. 11. od 17 hodin.

Čajovny na podzim

Přes prázdniny a v září má čajovna přestávku. Na říjen a listopad připravujeme dvě setkání s Pavlou a Michalem Nýdrle, v prosinci se se můžeme těšit na vyprávění Tomáše Průši, který na jaře procestoval Peru. Besedy budou jako vždy v nadějkovském kině, první sobotu v měsíci od 17 hodin.

7. října Pavla a Michal Nýdrle: Rodinná plavba kolem světa
Jak se celoživotní sen obeplout zeměkouli s rodinou může stát katastrofou a bojem o život. Aneb vše zlé může být k něčemu dobré.

4. listopadu Pavla a Michal Nýdrle: Vyšší princip
Jak jsme připravovali a vedli prezidentskou kampaň generála Petra Pavla, aneb společné hodnoty stmelují občanskou společnost.

2. prosince Tomáš Průša: Peru

Čajovna: Nový Zéland

Na další besedě v Čajovně Na stezce se téměř po deseti letech znova setkáme s Martinou Břeňovou. V letech 2012 a 2013 vedla Martina komunitní setkání, na kterých jsme v Nadějkově plánovali novou podobu farské zahrady a náměstí. V sobotu 10. června nám bude vyprávět o Novém Zélandu – nejmodřejších jezerech a nekonečných pastvinách, ale i o inspiraci v paliativní péči a sociálním podnikání.
Beseda se koná jako vždy v nadějkovském kině
a začíná v 17 hodin.

Martina Břeňová: „Na Novém Zélandu žijí už čtyři generace našeho rodu. Vláďa, bratr mého dědy, založil naši kiwi rodinu v padesátých letech a jeho cesta od Berounky do malého města poblíž Aucklandu byla bolestná, dlouhá, ale i inspirativní a radostná. Severní část Severního ostrova a jeho rodné Křivoklátsko spojují podobně smíšené lesy, a dokonce ulice Amalin Drive, pojmenovaná podle místní části nad hradem Křivoklát. Vláďa ji ze stesku po své domovině založil a dostal navždy do místních novozélandských map. Nový Zéland je zemí, kde jsou hory, prales i oceán a kde je v lidech silně zakořeněna filantropie a komunitní pospolitost. A také zemí, kde je paliativní péče jednou z nejlepších na světě. Protože moje rodina pomohla postavit místní hospic a podporuje jeho fungování, mohla jsem poznat jeho práci zblízka a zapojit se i jako dobrovolník. A objevila jsem díky tomu lidi, kteří naplňují své poslání se stejnou poctivostí a vášní, jako například domácí hospic Jordán v Táboře.“

Událost na Facebooku
Další program Čajovny Na stezce

 

Čajovna a vycházka – květen

Na květnové besedě v Čajovně Na stezce se setkáme se zdravotní sestrou a autorkou knihy Břehy nejsou na dohled Jitkou Kosíkovou. Podělí se s námi o své zážitky nejen z mise Lékařů bez hranic, ale také z domácího hospice, který vede.

Jitka Kosíková

Jitka Kosíková studovala vysokou školu ošetřovatelství na Napier univerzitě v Edinburghu a management ve zdravotnictví na Univerzitě Karlově. Od roku 2011 vyjíždí na mise s Lékaři bez hranic (byla v Afghánistánu, v Jižním Súdánu, Bangladéši, Jordánsku a v Iráku). Na misi na záchranné lodi Bourbon
Argos ve Středozemním moři si vedla deníkové záznamy, na základě kterých, společně s novinářem Markem Uhlířem, sepsali knihu Břehy nejsou na dohled. Vzpomínky na misi uprostřed humanitární krize střídají postřehy z práce v pediatrickém týmu mobilního hospice Cesta domů a pasáže z osobního života. Od roku 2020 vede
domácí hospic v Poličce.

Beseda se koná jako obvykle první sobotu v měsíci – 6. května od 17 hodin v nadějkovském kině.
Událost na Facebooku

Před čajovnou se vydáme na Homole, k lavičce, kterou bychom chtěli symbolicky věnovat nadějkovskému lékaři MUDr. Janu Blabolovi. Sraz v 15 hodin na náměstí.
Událost na Facebooku

Další program Čajovny Na stezce