Historie spolku

Koncem roku 2000 jsme se dozvěděli, že se místo, ve kterém žijeme, dostalo na seznam lokalit, vytipovaných pro trvalé uložení radioaktivního odpadu. Zachovalý kraj byl založen v lednu r. 2001 jako občanské sdružení na základě petice občanů Nadějkovska proti tomuto záměru. Chtěli jsme, aby tak zásadní a riziková stavba nebyla plánována a budována bez ohledu na názor těch, kterých se bude nejvíc týkat – obyvatel okolních obcí.

Členy sdružení se postupně stali i obyvatelé dalších okolních obcí, jichž se výstavba úložiště v tzv. lokalitě Magdaléna týkala. Ne všichni z nich měli čas a energii na aktivní účast na akcích, ale jejich podpora byla a je pro spolek velmi důležitá.

Společnou řeč našel Zachovalý kraj s řadou dalších místních spolků (např. Okrašlovací spolek pro Nadějkovsko a okolí, Divadelní spolek Fikar, skauti, Jistebnická vrchovina, Naše Chyšecko, Naplaveno…) a osadními výbory z Jistebnicka.
Zásadní byla spolupráce s obcemi a spolky z ostatních „úložištních“ lokalit, sdružených v Platformě proti úložišti, a se sdružením Calla.

Přesunutím lokality Magdaléna mezi záložní lokality pro hlubinné úložiště v r. 2020 se situace změnila. Bezprostřední ohrožení úložištěm pominulo, spolek se proto více zaměřil na činnost v místě svého vzniku – na Nadějkovsku.

Statutárním orgánem spolku Zachovalý kraj byla až do roku 2023 pětičlenná rada. Rada byla volená na valné hromadě spolku tak, aby v ní byli zástupci z obcí a osad, které byly bezprostředně ohroženy úložištěm. Vystřídali se v ní např. Zdenka Bendová, Ing. Pavel Šitner, Olga Černá, Zdeněk Černý, Kateřina Mikešová (všichni z Nadějkova), MVDr. Stanislav Kameník, (Zhoř), Václava Kolářová (Vlksice), Jan Küblbeck, Jiří Popelka (Jistebnice – Božejovice), Jana Kortanová (Jistebnice), Mgr. Hana Zemanová (Chyšky), František Jelínek (Jistebnice – Svoříž), Marie Šittová, Václav Švec (Jistebnice – Makov), Zdeněk Novák (Jistebnice – Padařov).

Na valné hromadě 31. května 2023 přijali členové spolku nové stanovy, které reagují na aktuální situaci:

  • umožňují se členům rozhodnout, jestli zůstanu spíše pasivnějším příznivcem spolku nebo se stanou aktivním členem s hlasovacím právem (aktivní členství je podmíněno zaplacením členského příspěvku 50 Kč ročně a souhlasem valné hromady)
  • místo pětičlenné rady je statutárním zástupcem spolku jeho předseda
  • nově se zavádí možnost hlasování „per rolam“

Předsedkyní spolku byla pro rok 2023 a 2024 zvolena Olga Černá, která také aktualizuje web spolku. O účetnictví spolku pečuje Katka Mikešová. O organizaci práce v terénu (brigády, výsadby, péče o louky) se stará hlavně Jirka Benda a Olga Dušková, o vysazené stromy Zdeněk Černý. Grafické návrhy připravuje Honza Černý, webmasterem je Vít Našinec. Besedy v Čajovně Na stezce domlouvají a připravují Anežka, Honza, Olga a Zdeněk Černí a Katka Mikešová. Ivana Rynešová fotí drobné památky v krajině.

Stanovy spolku Zachovalý kraj
Původní stanovy spolku
Přehled dosavadní činnosti spolku