Platforma proti úložišti

Obce a spolky z lokalit, které se proti své vůli dostaly na seznam míst, vytipovaných pro tuto kontroverzní stavbu, v roce 2016 společně založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Ustavující setkání proběhlo v Božejovicích u Jistebnice.

Ve statutu Platformy je uvedeno:

Platforma je dobrovolným, neziskovým společenstvím obcí a spolků, dotčených projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.
Cílem Platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.

Členy Platformy se postupně stalo 39 obcí a měst a 17 spolků z osmi dotčených lokalit (není v ní zatím zastoupena lokalita Janoch u JE Temelín). V lokalitě Magdaléna vstoupily do Platformy obce Božetice a Nadějkov, město Jistebnice a spolky Zachovalý kraj a Naplaveno.

Od roku 2020, kdy se pět lokalit stalo lokalitami „záložními“, tj. těmi, které nejsou úložištěm bezprostředně ohroženy, umožňuje statut Platformy umožňuje stát se členem–podporovatelem. Členové podporovatelé nemají volební ani rozhodovací hlas, neblokují tedy rozhodování Platformy, pokud nemají čas se účastnit jejího zasedání, ale dostávají všechny informace a k jejich názoru bude Platforma přihlížet. Tuto možnost využívají především obce a spolky z lokalit, které aktuálně nejsou na seznamu míst, vytipovaných pro úložiště radioaktivního odpadu. Vzhledem k tomu, že lokalita Magdaléna se už v roce 2020 rozhodnutím vlády stala lokalitou záložní a není úložištěm bezprostředně ohrožena, rozhodly se členy-podporovateli stát spolky Zachovalý kraj a Naplaveno, město Jistebnice a obce Božetice a Nadějkov.
Seznam všech členů (vč. členů-podporovatelů) je uveden na webu Platformy.

Mluvčí Platformy se střídají po půl roce. Zatím v této funkci působili například starosta Chanovic Petr Klásek (lokalita Březový potok), místostarosta Jistebnice Jiří Popelka (lokalita Magdaléna), starosta Pluhova Žďáru (lokalita Čihadlo) nebo předseda spolku Nechceme úložiště (lokalita Kraví Hora). Aktuálně je mluvčím Platformy Michael Forman, starosta města Horažďovice. Radu Platformy tvoří Petr Klásek z obce Chanovice, Petr Piňos, starosta městyse Budišov, a Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle. Sekretářem Platformy je Edvard Sequens z českobudějovického sdružení Calla.

Platforma vydává tiskové zprávy, jedná s politiky, organizuje Den proti úložišti a pomáhá s místními referendy. Působí při ní vědecký výbor, jehož členy jsou geolog Mgr. Matěj Machek, Ph.D., advokát Mgr. Pavel Doucha a přírodovědec Mgr. Daniel Vondrouš.

Podrobné a aktuální informace najdete na webu Platformy.


<<<zpět na úvod   <<<zpět na úložiště RAO