Naučná stezka

Naučná stezka vznikla jako „svěží myšlenka“ zdejšího učitele a ochránce přírody Bohuslava Hedvika (1920-2005) v 80. letech minulého století. Díky ní se podařilo zachránit podmáčené louky se vzácnými rostlinami před necitlivými rekultivacemi.
V roce 2002 dobrovolníci z nadějkovských spolků stezku vyznačili v krajině a opatřili 15 informačními tabulemi.

Stezka začíná v Nadějkově, vede přes Stračí vrch, Mozolov, les Kladiny, rekreační středisko Mozolov, Šichovu Vesec, rozcestí Na rozhrání, Sedliště, Modlíkov, Vratišov, Brtec, les Hájetina a les Řeháčkovina zpět do Nadějkova. Je značená šikmým zeleným pruhem a má patnáct zastavení s informačnímu tabulemi. Jejich texty přibližují místní pověsti, historii a přírodu.
U cesty přes Sedliště, obnovené v roce 2022, je nově vysazená alej ovocných stromů (jabloní a hrušní), v další části bříz a keřů.

Texty informačních  tabulí:
1 Nadějkov
2 Stračí vrch
3 Mozolov
4 Kladiny
5 Kadoch
6 Sloup
7 Šichova Vesec
8 Rozhráni
9 Sedliště
10 Modlíkov
11 Vratišov
12 Brtec
13 Louky u lesa Hájetina
14 Cedron
15 Škola – konec_stezky

Externí fotogalerie:
Naučná stezka – fotografie z r. 2014

Naučná stezka na webu Turistické oblasti Toulava