Naučná stezka

Naučná stezka vznikla jako „svěží myšlenka“ zdejšího učitele a ochránce přírody Bohuslava Hedvika (1920-2005) v 80. letech minulého století. Díky ní se podařilo zachránit podmáčené louky se vzácnými rostlinami před necitlivými rekultivacemi.
V roce 2002 dobrovolníci z nadějkovských spolků stezku vyznačili v krajině a opatřili 15 informačními tabulemi.

Stezka začíná v Nadějkově, vede přes Stračí vrch, Mozolov, les Kladiny, rekreační středisko Mozolov, Šichovu Vesec, rozcestí Na rozhrání, Sedliště, Modlíkov, Vratišov, Brtec, les Hájetina a les Řeháčkovina zpět do Nadějkova. Je značená šikmým zeleným pruhem a má patnáct zastavení s informačnímu tabulemi. Jejich texty přibližují místní pověsti, historii a přírodu.
U cesty přes Sedliště, obnovené v roce 2022, je nově vysazená alej ovocných stromů (jabloní a hrušní), v další části bříz a keřů.

Aktuálně můžete podpořit sbírku na nové tabule naučné stezky, kterou jsme vyhlásili za podpory Nadace VIA.
Autorkou návrhu na novou úpravu textu tabulí je grafička Štěpánka Našincová.

Původní texty informačních tabulí:
1 Nadějkov
2 Stračí vrch
3 Mozolov
4 Kladiny
5 Kadoch
6 Sloup
7 Šichova Vesec
8 Rozhráni
9 Sedliště
10 Modlíkov
11 Vratišov
12 Brtec
13 Louky u lesa Hájetina
14 Cedron
15 Škola – konec_stezky

Externí fotogalerie:
Naučná stezka – fotografie z r. 2014

Naučná stezka na webu Turistické oblasti Toulava