Podpora Dne proti úložišti

Valná hromada spolku, která se konala dne 6. dubna, schválila podporu letošního Dne proti úložišti. Obce a spolky z lokalit, kterým vybudování úložiště bezprostředně hrozí, jej připravují na sobotu 20, dubna.

Již osmý ročník protestu má připomenout nesplněné sliby politiků o posílení práv dotčených obcí při rozhodování o úložišti, rizika spojená s nesmyslným urychlením programu hledání úložiště a také zapomenuté prohlášení vlády, že bude posuzovat i jiná řešení, než je rychlé zavezení problémových odpadů pod zem. S tímto stavem se pořádající rozhodně nehodlají smířit a proto také již více než rok vzdorují snaze Správy úložišť radioaktivních odpadů o povolení geologických průzkumných prací.

Program na Den proti úložišti připravily lokality Březový potok,  Janoch,  HorkaHrádek, přehled všech akcí přináší web Nechceme úložiště.

Podporu Dne proti úložišti schválilo už dne 21. března zastupitelstvo obce Nadějkov, a to 12 hlasy ze 14 přítomných (hlasování se zdržel pan starosta Arnošt Novák a zastupitel Radek Seidl, který byl připojen na dálku a neslyšel proto dobře diskusi). Zastupitelstvo přijalo toto usnesení: Obec Nadějkov podporuje úsilí obyvatel z dotčených lokalit o rovnoprávné postaveníobcí při jednání o umístění hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů a aktivity spojené s Dnem proti úložišti.

K podpoře Dne proti úložišti se dále připojil spolek Stop sečení srnčat na Nadějkovsku a spolek Naplaveno ze Stružince na Jistebnicku, který je – stejně jako Zachovalý kraj a obec Nadějkov – členem-podporovatelem Platformy proti úložišti.

Valná hromada

Na besedu v Čajovně Na stezce v sobotu 6. dubna naváže v 19 hodin valná hromada spolku Zachovalý kraj. Zveme všechny členy spolku i ty, kdo se o jeho činnosti chtějí dozvědět víc nebo ji jakkoli podpořit!

Program:

 1. schválení výroční zprávy a vyúčtování
 2. volba statutárního zástupce
 3. přijímání nových členů
 4. plány na rok 2024, diskuse

Bližší informace:

K bodu 1.: Návrh výroční zprávy

K bodu 3.: Pokud se chcete stát členem nebo příznivcem spolku Zachovalý kraj, vyplňte, prosím, tento formulář.

Jaký je rozdíl mezi členem a příznivcem spolku?

 • člen spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní; členství je podmíněno zaplacením členského příspěvku 50 Kč ročně a souhlasem valné hromady
 • příznivec spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin a účastnit se valné hromady

K bodu 4.: Čemu se letos chceme věnovat?

 • vyjádření podpory obcím a obyvatelům lokalit, vytipovaných pro hlubinné úložiště (alespoň slovní podpora Dne proti úložišti dne 20. dubna)
 • údržba naučné stezky, výměna cedulí a aktualizace textů (podle finančních možností spolku)
 • společně s Okrašlovacím spolkem: obnova cest a výsadby (na základě domluvy s Obcí Nadějkov)
 • cedulky: lavička Josefa Kepla a Rudolfa Kepla, lavička folkloristy Štěpána Dvořáka
 • Svatováclavská potulka – vycházka po obnovených cestách 28. září
 • besedy v Čajovně Na stezce
 • dokumentace drobných sakrálních památek pro chystanou brožurku (hledáme fotografy!)

Čajovna: putování za polárním kruhem

V sobotu 6. dubna se můžeme těšit na vyprávění fotografky Hanky Bendové. O své přednášce s názvem Kungsleden – putování za polárním kruhem říká:

„Vydejte se se mnou na bezmála 500 km dlouhou stezku severním Švédskem. Vezmu vás do míst, kam nevedou silnice a nesahá mobilní signál. Tam, kde už jen polární lišky dávají dobrou noc. Co všecko se dá na takové cestě zažít? Jak jsem ji sama jen s krosnou na zádech vůbec přežila? A jak dopadl můj výstup na tamní nejvyšší horu?
Přijďte si to vše poslechnout a prohlédnout na fotkách na mé nové cestovatelské přednášce. Zažijte se mnou tohle dobrodružství i vy!“

Na čajovnu naváže valná hromada spolku Zachovalý kraj, která začne asi v 19 hodin.

Událost na Facebooku


Další program čajovny

Úložiště: nový zákon a žádosti o průzkumná území

Základní informaci o hlubinném úložišti najdete na stránce Úložiště RAO. V tomto textu shrnujeme aktualní dění za poslední rok.

Hlavním tématem roku 2023 byl připravovaný zákon o hlubinném úložišti a plánované zahájení geologických průzkumů v lokalitách Březový potok (na Plzeňsku), Janoch (u Temelína), Horka a Hrádek (na Vysočině). Současně probíhají jednání o výstavbě dalších bloků jaderných elektráren, která by vedla k nárůstu množství radioaktivního odpadu.

Zástupci dotčených lokalit usilovali o to, aby v zákoně o úložišti byla posílena pozice obcí v procesu spolurozhodování. Platforma proti hlubinnému úložišti poslala v lednu roku 2023 premiérovi Petrovi Fialovi a všem ministryním a ministrům jeho vlády otevřený dopis s tímto požadavkem, starostové se setkali s ministrem průmyslu Josefem Síkelou, který jim slíbil, že do zákona prosadí alespoň spolurozhodující roli obou komor Parlamentu.

V únoru Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) bez ohledu na to, že zákon nebyl zatím schválen, požádala Ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumných území pro vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v lokalitách Březový potok, Hrádek, Horka a Janoch. Finální lokalitu chce SÚRAO vybrat už v roce 2028, ačkoli původně se tak mělo stát až po roce 2030. Tento spěch může ohrožovat budoucnost obyvatel dotčených obcí. Na klíčové geologické práce plánované původně na sedm let zbude sotva poloviční čas. Není připravena metodika výběru, ani nejsou stanoveny minimální požadavky na informace, bez jejichž zjištění nebude možné výběr místa pro úložiště uzavřít. Obce nemají k dispozici projekty geologických prací. Některé z obcí se proti tomuto postupu odvolaly.

Den proti úložišti, který se konal 15. dubna v lokalitách Březový potok, Hrádek, Horka a Janoch, připomněl, jak velký vliv na lokality případná stavba bude mít a jak nedostatečná jsou práva dotřených obcí. Mnoho občanů netušilo, že výstavba se nedotkne jen obcí jmenovaných v oficiálních dokumentech, ale i okolních, které nikdy nebudou moci reagovat a nikdy se na ně nedostane i s případnými nejasnými kompenzacemi.

V květnu přesto zákon o úložišti prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, aniž by byly jakkoli zohledněny pozměňovací návrhy na posílení role obcí.

V červnu se k Platformě proti úložišti připojily další čtyři obce. Celkový počet jejích členů je dnes 55 (38 obcí a 17 spolků).

V listopadu Poslanecká sněmovna schválila zákon o úložišti ve znění, které je pro obce zklamáním. Poslanci odmítli jak návrhy na posílení postavení dotčených obcí při rozhodování o úložišti, tak návrh na spolurozhodující roli Parlamentu, kterou starostům osobně slíbil ministr průmyslu Jozef Síkela. O umístění úložiště by tak rozhodovala jen vláda. Senátoři v prosinci vrátili zákon zpět do Poslanecké sněmovny s tím, že spolurozhodující roli obou komor Parlamentu chtějí do zákona vrátit.

V únoru roku 2024 však Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát, zákon schválila v původním znění a následně ho podepsal prezident. V platnost by měl vstoupit od 1. července 2024.

Odkazy:

Čajovna: plavba do Antarktidy s Ivo Kramolišem a Radkem Pavlíčkem

V sobotu 2. března nám Ivo Kramoliš a Radek Pavlíček budou vyprávět o expedici do Antarktidy na 113 let staré plachetnici BARK EUROPA.

Beseda se koná jako vždy v nadějkovském kině a začíná v 17 hodin.

Cestovatelé Radek Pavlíček (1972) a Ivo Kramoliš (1972) spolu vyjíždí nepravidelně na dobrodružné cesty už přes 20 let. Byli v Africe, v Jižní Americe, či na Velikonočních ostrovech. Radek sám procestoval mnohem více divokých koutů planety. 

Po dlouhých přípravách si letos splnili sen a podnikli cestu na poslední kontinent, na kterém ještě nestáli, do Antarktidy. Nehledali jednoduchou cestu velkou výletní lodí, ale aktivně se zapojili jako tréninková posádka do práce na palubě Bark Europa (World wanderer), plachetnice staré 113 let.

Budou popisovat přípravy na cestu, plavbu nejbouřlivější částí světových oceánů Drakeovým průlivem, ale taky samotnou loď a život na ní; faunu a krásu  ledového kontinentu Antarktidy. Popíší nám, na jaké stopy krajanů na kontinentu narazili.

Událost na Facebooku

Čajovna: O zvonech s Janem Kopřivou a Michalem Votrubou

V sobotu 3. února se v Čajovně Na stezce setkáme s redaktorem Českého rozhlasu Janem Kopřivou a zvonařem Michalem Votrubou. Seznámí nás s historii a technologii výroby zvonů a představí nejzajímavější zvony, se kterými se můžeme nejen v rámci českobudějovické diecéze setkat.

O Janu Kopřivovi a zvonech
Rozhovor Jana Kopřivy s Michalem Votrubou

Jeden z nejnovějších zvonů z dílny Michala Votruby máme od loňska i poblíž Nadějkova – v nové kapličce na Hodkově.

Začínáme jako vždy v 17 hodin v nadějkovském kině.

Událost na Facebooku

Čajovna: O krajině s Magdou Smetanovou

Co se skrývá pod názvem Krajina jako kronika i zrcadlo? Každá společnost přeměňuje krajinu, kterou obývá, a zanechává v ní své stopy. Když se díváme pozorně, uvidíme v krajině otisk života minulých generací i toho, jak k ní přistupujeme dnes. Ale umíme se pozorně dívat? Umíme s pamětí a možnostmi krajiny dobře pracovat? Architektka Magda Smetanová bude na lednové besedě v Čajovně Na stezce mluvit o plánování krajiny. Dozvíme se, jak probíhá vytváření územní studie a proč je důležitým podkladem územního plánování. Beseda bude jako vždy první sobotu, 6. ledna od 17 hodin v nadějkovském kině.

Magda je členkou České asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA; sekce SZKT) a spolku Město přátelské k dětem. Vystudovala fakultu zahradní a krajinářské architektury na ČZU v Praze, v rámci studia pak semestr na univerzitě University of Applied Sciences (HAMK) ve Finsku. Pracuje v ateliéru IN SITE.

Událost na facebooku

Čajovna: Cesta do Peru s Tomášem Průšou

Lima a moře plné lachtanů. Nejvýše položené město Cuzco s památkami z dob Inků i kolonizátorů. Šamanský rituál v amazonském pralese, duhová hora Palcoyo a plovoucí ostrovy na jezeře Titicaca. Den v Machu Picchu bez turistů a týdenní trek okolo posvátné hory Ausangate (6384 mnm). Camino Inka a každodenní setkání s Peruánci, kteří tvrdě pracují, rádi slaví a skoro pořád se smějí.

V sobotu 2. prosince v kině v Nadějkově, přijďte!

Událost na Facebooku

Další program Čajovny Na stezce

Aleje u obnovených cest

Na dvou brigádách se letos na podzim sešli lidé ze spolků Zachovalý kraj, Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí a jejich přátelé.

Svátek republiky 28. října jsme věnovali práci na kališťské cestě, kde jsme vysadili nové hrušně, instalovali houpačku a lavičku, ze které je přes pastviny vidět až na Šumavu.

Na sv. Martina jsme vysadili alej bříz na cestě v Sedlištích a mezi břízami keře – hlohy, kaliny a zimolezy. Ceduli naučné stezky u kříže vedle rybníčku jsme přesunuli na vhodnější místo o pár metrů dál. Jabloně a hrušně, vysazené před dvěma lety, dostaly keramické tabulky s názvy odrůd. Tabulky vyráběly děti v keramické dílně pod vedením Hanky Barboříkové.

Na obou brigádách nechybělo závěrečné posezení u ohně a něco k zakousnutí a na zahřátí.

Děkujeme
– obci Nadějkov za příspěvek na nákup stromků a keřů
– Pavle a Michalovi Nýdrlovým za dar na nákup pomocného materiálu: kůlů, latí a chrániček
– všem, kdo přišli a pomohli

Podzimní sázení

Na podzim u dvou obnovených cest vysadíme stromky: v sobotu 28.10. na Kališťské a v sobotu 11.11. v Sedlišti.
Obě akce pořádá Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí ve spolupráci se Zachovalým krajem.

Sázení v Kališti

 • sobota 28.10., sraz v 9 hodin u odbočky na Pohořelice
 • budeme sázet 10 hrušní a dosadíme ptáčnice tam, kde se loni neujaly
 • pověsíme houpačku a instalujeme lavičku
 • vezměte si sebou nářadí podle svých sil
 • na závěr opečeme buřty

Událost na Facebooku

Sázení v Sedlištích

 • sobota 11. 11. od 9 hodin
 • sázet se bude bříza bělokorá, javor mléč, hloh obecný a kalina obecná
 • na závěr opečeme buřty

Děkujeme Obci Nadějkov za příspěvek na nákup stromků a keřů a Pavle a Michalovi Nýdrle za peněžní dar na pomocný materiál (sloupky, latě, vazačka, chráničky).