Lokalita Magdaléna

Lokalita Magdaléna byla do r. 2020 jedním z míst, kterým hrozilo vybudování trvalého hlubinného úložiště vysoceradioaktivního odpadu. Dnes je lokalitou záložní – znamená to, že by mohla znovu přijít na řadu, pokud by se vhodné místo pro úložiště nenašlo mezi čtyřmi lokalitami, které dnes zodpovědná organizace SÚRAO (Správa úložišť radioaktivních odpadů) považuje za ty, která mají lepší podmínky.

Správa úložišť radioaktivního odpadu lokalitu pojmenovala podle poutní kaple sv. Máří Magdalény nad Jistebnicí.

Lokalita zasahuje na území města Jistebnice a obcí Božetice a Nadějkov. Povrchový areál úložiště (asi 23 ha) je navrhován mezi osadou Božejovice a nádražím Božejovice, jeho záložní varianta mezi jistebnickými osadami Makov a Padařov.
Vhodné podmínky pro podzemní areál (asi 400 ha) má území pod osadami Svoříž, Zvěstonín, Pohoří a kaplí sv. Maří Magdaleny.

Podrobnosti k návrhu na umístění úložiště >>>

Lokalita Magdaléna se z části nachází v přírodním parku Jistebnická vrchovina. Tento přírodní park byl zřízen na ochranu členité kopcovité krajiny, kde se střídají pole, louky a lesíky a kde se vyskytuje množství malých vodních ploch a toků. V krajině vzniklé dlouhodobým tradičním hospodařením zůstává hlavní aktivitou extenzivní zemědělství. Kulturní krajina s vyváženou mozaikou krajinných segmentů s poměrně malou dotčeností masovou rekreací a průmyslem, vysoká biodiverzita s velkým turistickým potenciálem. Posláním přírodního parku Jistebnická vrchovina je zachovat krajinný ráz s významnými přírodními a estetickými hodnotami, nenarušit historické hodnoty osídlení a krajinnou architekturu.

Poutní kaple, zasvěcená sv. Máří Magdaléně, stojí na návrší nad městem Jistebnice a podél úvozové cesty k ní vede křížová cesta. Dnešní novorománská zděná kaple pochází z roku roce 1861, ale již v roce 1347 zde Petr z Rožmberka nechal vystavět kapli dřevěnou. V 17. století stávala v sousedství kaple poustevna.


<<<zpět na úvod