Čajovna: O krajině s Magdou Smetanovou

Co se skrývá pod názvem Krajina jako kronika i zrcadlo? Každá společnost přeměňuje krajinu, kterou obývá, a zanechává v ní své stopy. Když se díváme pozorně, uvidíme v krajině otisk života minulých generací i toho, jak k ní přistupujeme dnes. Ale umíme se pozorně dívat? Umíme s pamětí a možnostmi krajiny dobře pracovat? Architektka Magda Smetanová bude na lednové besedě v Čajovně Na stezce mluvit o plánování krajiny. Dozvíme se, jak probíhá vytváření územní studie a proč je důležitým podkladem územního plánování. Beseda bude jako vždy první sobotu, 6. ledna od 17 hodin v nadějkovském kině.

Magda je členkou České asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA; sekce SZKT) a spolku Město přátelské k dětem. Vystudovala fakultu zahradní a krajinářské architektury na ČZU v Praze, v rámci studia pak semestr na univerzitě University of Applied Sciences (HAMK) ve Finsku. Pracuje v ateliéru IN SITE.

Událost na facebooku

Čajovna: Cesta do Peru s Tomášem Průšou

Lima a moře plné lachtanů. Nejvýše položené město Cuzco s památkami z dob Inků i kolonizátorů. Šamanský rituál v amazonském pralese, duhová hora Palcoyo a plovoucí ostrovy na jezeře Titicaca. Den v Machu Picchu bez turistů a týdenní trek okolo posvátné hory Ausangate (6384 mnm). Camino Inka a každodenní setkání s Peruánci, kteří tvrdě pracují, rádi slaví a skoro pořád se smějí.

V sobotu 2. prosince v kině v Nadějkově, přijďte!

Událost na Facebooku

Další program Čajovny Na stezce

Aleje u obnovených cest

Na dvou brigádách se letos na podzim sešli lidé ze spolků Zachovalý kraj, Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí a jejich přátelé.

Svátek republiky 28. října jsme věnovali práci na kališťské cestě, kde jsme vysadili nové hrušně, instalovali houpačku a lavičku, ze které je přes pastviny vidět až na Šumavu.

Na sv. Martina jsme vysadili alej bříz na cestě v Sedlištích a mezi břízami keře – hlohy, kaliny a zimolezy. Ceduli naučné stezky u kříže vedle rybníčku jsme přesunuli na vhodnější místo o pár metrů dál. Jabloně a hrušně, vysazené před dvěma lety, dostaly keramické tabulky s názvy odrůd. Tabulky vyráběly děti v keramické dílně pod vedením Hanky Barboříkové.

Na obou brigádách nechybělo závěrečné posezení u ohně a něco k zakousnutí a na zahřátí.

Děkujeme
– obci Nadějkov za příspěvek na nákup stromků a keřů
– Pavle a Michalovi Nýdrlovým za dar na nákup pomocného materiálu: kůlů, latí a chrániček
– všem, kdo přišli a pomohli

Podzimní sázení

Na podzim u dvou obnovených cest vysadíme stromky: v sobotu 28.10. na Kališťské a v sobotu 11.11. v Sedlišti.
Obě akce pořádá Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí ve spolupráci se Zachovalým krajem.

Sázení v Kališti

 • sobota 28.10., sraz v 9 hodin u odbočky na Pohořelice
 • budeme sázet 10 hrušní a dosadíme ptáčnice tam, kde se loni neujaly
 • pověsíme houpačku a instalujeme lavičku
 • vezměte si sebou nářadí podle svých sil
 • na závěr opečeme buřty

Událost na Facebooku

Sázení v Sedlištích

 • sobota 11. 11. od 9 hodin
 • sázet se bude bříza bělokorá, javor mléč, hloh obecný a kalina obecná
 • na závěr opečeme buřty

Děkujeme Obci Nadějkov za příspěvek na nákup stromků a keřů a Pavle a Michalovi Nýdrle za peněžní dar na pomocný materiál (sloupky, latě, vazačka, chráničky).

Čajovny s Pavlou a Michalem Nýdrle

V první čajovně letošní sezóny, v sobotu 7. října, jsme se do kina téměř nevešli. Vyprávění Pavly a Michala Nýdrle o tom, jak si splnili sen a vydali se s dětmi na plavbu kolem světa, přilákalo přes šedesát návštěvníků.

Příští téma je neméně zajímavé – Pavla a Michal budou mluvit o tom, jak připravovali a vedli prezidentskou kampaň generála Petra Pavla. A možná přijde i Markéta Řeháková…
Abychom se určitě vešli, sejdeme se raději na sále Hostince U Jandů. Termín se nemění, čajovna bude tradičně první listopadovou sobotu, 4. 11. od 17 hodin.

Čajovny na podzim

Přes prázdniny a v září má čajovna přestávku. Na říjen a listopad připravujeme dvě setkání s Pavlou a Michalem Nýdrle, v prosinci se se můžeme těšit na vyprávění Tomáše Průši, který na jaře procestoval Peru. Besedy budou jako vždy v nadějkovském kině, první sobotu v měsíci od 17 hodin.

7. října Pavla a Michal Nýdrle: Rodinná plavba kolem světa
Jak se celoživotní sen obeplout zeměkouli s rodinou může stát katastrofou a bojem o život. Aneb vše zlé může být k něčemu dobré.

4. listopadu Pavla a Michal Nýdrle: Vyšší princip
Jak jsme připravovali a vedli prezidentskou kampaň generála Petra Pavla, aneb společné hodnoty stmelují občanskou společnost.

2. prosince Tomáš Průša: Peru

Lavičky Jana Hůrky, Antonína Jandy a Čeňka Bohuslávka

Ve čtvrtek 29. června, po zahradní slavnosti ve škole, jsme v Řeháčkovině na lavičky připevnili cedulky se jmény nadějkovských učitelů:
Antonína Jandy, autora rukopisu Dějiny školní obce Nadějkovské
Jana Hůrky, zakladatele „stromkových slavností“, včelaře a hudebníka
Čeňka Bohuslávka, kronikáře, knihovníka, režiséra spolku Fikar a autora hesla „Nadějkov“ v knize Sedlčansko, Sedlecko a Voticko.
Vzpomněli jsme i na další učitele, kteří působili v naší škole, přinášeli nové myšlenky a věnovali svůj čas, síly a často i zdraví tomu, aby se v Nadějkově žilo líp.

Texty a fotografie ke všem lavičkám najdete na webu Nadějkovsko.

Vycházka k lavičkám nadějkovských učitelů

Ve čtvrtek 29. června navážeme na zahradní slavnost ve škole vycházkou do Řeháčkoviny, k posledním třem lavičkám, které chceme symbolicky věnovat významným občanům Nadějkovska.

Ponesou jména
pana učitele Antonína Jandy, autora rukopisných Dějin školní obce Nadějkovské, které jsou dnes uloženy v Milevském muzeu
pana řídícího Jana Hůrky, který v Nadějkově působil více než 30 let, byl i výborným hudebníkem, propagoval zřizování sadů u chalup, pěstování včel a vysazování stromořadí
pana učitele a později řídícího Čeňka Bohuslávka, který několik let psal obecní kroniku, vedl knihovnu, působil jako herec a režisér v ochotnickém spolku a je autorem textu o Nadějkově ve IV. díle knihy Čeňka Habarta „Sedlecko, Sedlčansko a Voticko“

Na vycházku se vydáme v 18 hodin od školy, potrvá asi hodinu. Školní slavnost pak bude pokračovat táborákem.

Událost na Facebooku
Lavičky

Další informace o dějinách školy a významných učitelích najdete na webu Nadějkovsko.

Členové a příznivci spolku

V současné době má spolek Zachovalý kraj velký počet členů, kteří do něj v průběhu více než 20 let vstoupili na protest proti úložišti radioaktivních odpadů. Toto nebezpečí nyní bezprostředně nehrozí a spolek se více věnuje své další činnosti (brigády na cestách Nadějkovska, besedy v Čajovně Na stezce apod.). Prosíme proto všechny členy, aby zvážili, zda chtějí nadále být i nadále aktivními členy nebo spíše pasivnějšími příznivci spolku.

Jaká jsou jejich práva a povinnosti?

 • člen spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní; členství je podmíněno souhlasem valné hromady a zaplacením členského příspěvku 50 Kč ročně, nyní nejpozději do 31. 3. 2024
 • příznivec spolku: dostává informace k činnosti spolku, může se k jeho činnosti vyjadřovat, nahlížet do listin a účastnit se valné hromady

Jak se dozvíme o vašem rozhodnutí?

 • přijďte na některou z akcí spolku a řekněte nám ho
 • nebo vyplňte tento formulář
  (stejný formulář slouží i pro ty, kdo zatím členy spolku nejsou, ale chtěli by se jimi stát)

Potřebujete vědět více?

Valná hromada

Valná hromada spolku Zachovalý kraj se sešla 31. května 2023 v nadějkovském kině.

Schválila

 • výroční zprávu za období 2020-2022
 • nové stanovy spolku
 • nové členy spolku
 • změnu formy členství v Platformě proti úložišti: vzhledem k tomu, že Nadějkovsko a Jistebnicko není na seznamu lokalit, bezprostředně ohrožených úložištěm, spolek se stane členem-podporovatelem Platformy

Zvolila

 • za předsedkyni spolku Olgu Černou (předseda spolku je volen na jeden rok)

Diskutovala

 • o aktuálních úkolech pro letošní rok a dalších plánech spolku: patří mezi ně péče o cesty a stezky Nadějkovska, výsadby alejí, pokračování besed v Čajovně Na stezce a spolupráce s dalšími místními spolky, které mají podobné cíle a hodnoty

Projednávané dokumenty

Výroční zpráva 2020-2022
Informace o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé tři roky.

Stanovy spolku Zachovalý kraj
Nové stanovy, které reagují na aktuální situaci, kdy Nadějkovsko a Jistebnicko není na seznamu lokalit, bezprostředně ohrožených úložištěm. Umožňují členům rozhodnout se, jestli zůstanu spíše pasivnějším příznivcem spolku nebo se stanou aktivním členem s hlasovacím právem (aktivní členství je podmíněno zaplacením členského příspěvku 50 Kč ročně a souhlasem valné hromady). Rozhodnutí je možné sdělit předsedkyni spolku osobně nebo pomocí formuláře.
Místo pětičlenné rady je nyní statutárním zástupcem spolku jeho předseda, resp. předsedkyně, a přibyla možnost hlasování bez osobní účasti na valné hromadě – „per rolam“.
Kompletní znění stanov najdete na stránce Dokumenty.

Zápis z valné hromady 31. května 2023