Nadějkovské stezky a cesty

Protiepidemická omezení, která platila od loňského podzimu, přinesla vedle řady nepříjemných důsledků i jednu pozitivní věc: měli jsme víc času na poznávání nejbližšího okolí a péči o něj. Připomeňme si, jaké stezky a cesty na Nadějkovsku lákají k vycházkám.

Naučná stezka Nadějkovsko má dlouhou historii. Na jejím začátku stál pan učitel Bohuslav Hedvik, který se v osmdesátých letech minulého století rozhodl zdejší krajinu ochránit před necitlivými rekultivacemi. Plánem na naučnou stezku se mu to z větší části podařilo. O dvacet let později, v r. 2002, byla stezka díky několika nadšencům vyznačena zelenobílými turistickými značkami a přibylo na ní 15 informačních tabulí. Vybudování stezky financoval spolek Fikar za pomoci obce a grantu Nadace Via. Rodinná stezka se sedmi zastávkami v Řeháčkovině doplnila naučnou stezku v roce 2006. Jejím základem byl návrh studentek fakulty cestovního ruchu JčU, realizovala ji obec z grantů Jč kraje a Programu obnovy venkova.
Dnes o obě stezky pečuje spolek Zachovalý kraj za občasné finanční podpory obce Nadějkov. V posledních třech letech byly na stezkách vyměněny poškozené texty a tabule, letos byla dokončena oprava tabulí v Řeháčkovině, na „velké“ naučné stezce spolek obnovil chybějící nebo zničené turistické značení, všechny tabule dostaly nový nátěr a cesta byla prosekána. Postupně přibývají také lavičky ze starých trámů, které věnovala farnost Jistebnice. Chtěla bych poděkovat nejen P. Pavlu Němcovi, ale i Jánu Krajčovi, Tomáši Průšovi a Jiřímu Bendovi, díky nimž si dnes můžeme odpočinout na lavičkách v Řeháčkovině, u kříže na Homolích, nad Číčovickým údolím a u kapličky na silnici k Hronově Vesci.

Lavičky v Řeháčkovině

Cesta na Draha vznikla v letech 2009-10 ve spolupráci Okrašlovacího spolku, spolku Zachovalý kraj a obce. Vedle čtyř informačních tabulí u ní najdete dvě tůně, místo s ohništěm a novou lavičku u kříže na Homolích. V roce 2014 na ni péčí Okrašlovacího spolku navázala cesta k Malejáku, lemovaná třešňovým stromořadím. V témže roce Okrašlovací spolek zprůchodnil zarostlou starou Kališťskou, cestu přes pastviny mezi Kalištěm a silnicí k Pohořelici. Jde o historickou cestu, která spojovala Kaliště a Starcovu Lhotu dávno před tím, než byly mezi nimi vybudovány dnešní silnice. Na obnovu obou cest získal Okrašlovací spolek grant Nadace Via, jejich údržbu letos zajistili Olga Dušková, Tomáš Průša a Jiří Benda.

Stará kališťská cesta

Obec v roce 2014 za vydatné pomoci Brťáků a dalšího grantu Nadace Via zprůchodnila cestu na Čambulu. Některé ovocné stromy, které byly vysazeny podle ní, vinou následujících suchých let bohužel nepřežily, chybí dokončit poslední úsek cesty a „u ledu“ zatím skončily plány na rozhlednu a sad na vrcholku Čambuly. Obec Nadějkov má ale zprůchodňování krajiny, obnovu historických cest i rozhlednu na Čambule ve svém strategickém plánu, schváleném v roce 2015, takže není vyloučené, že na to všecko ještě dojde.

Letos na jaře se obec dva měsíce věnovala podrobnému mapování stezek a cest, které vedou většinou po obecních pozemcích, a poté se rozhodla financovat jejich nutnou údržbu. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Olga Černá, psáno pro obecní zpravodaj Hlas Nadějkova

Příspěvek byl publikován v rubrice Cesty a stezky a jeho autorem je Olina. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.