Soud dal za pravdu občanům

V roce 2015 požádala Správa úložišť radioaktivního odpadu o stanovení průzkumného území na všech lokalitách, včetně naší Magdaleny. Ministerstvo životního prostředí žádosti vyhovělo, ale obce a spolek Zachovalý kraj se společně proti tomuto rozhodnutí podaly žalobu. Žaloba neměla odkladný účinek, takže průzkum v lokalitě v roce 2016 začal. SÚRAO ho nedokázala provést v plánovaném rozsahu a podala proto začátkem roku 2017 podala žádost o jeho prodloužení o další dva roky. MŽP ji neschválilo, takže SÚRAO práce, které od roku 2017 v lokalitách provádí, označuje za „výzkum“. Koncem roku však požádala o zpětné prodloužení povolení k průzkumům na čtyřech lokalitách. MŽP tentokrát žádosti vyhovělo, ale protože obce a spolky (u nás Zachovalý kraj) podaly proti tomuto rozhodnutí právní rozklad, SÚRAO nakonec vzala všechny svoje žádosti zpět.

Po téměř třech letech soud 26. 3. 2018 rozhodl, že i v roce 2015 měli pravdu občané, kteří s průzkumem nesouhlasili. Hlavními důvody rozhodnutí bylo to, že MŽP nepřihlédlo k jednoznačnými výsledkům místních referend, nezvážilo vlivy budoucího hlubinného úložiště na životní prostředí, nezabývalo se efektivitou vynakládání státních prostředků na vyhledání lokality a neposoudilo jiné možnosti řešení problému s radioaktivním odpadem.

Znamená to, že veškerá data, která SÚRAO v průzkumech shromáždila, získala de facto nelegálně.

Podrobnosti najdete také na stránkách Platformy proti úložišti.


<<<zpět na úvod

Příspěvek byl publikován v rubrice Úložiště a jeho autorem je Olina. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.