Stezky a cesty

Naučná stezka Nadějkovsko

má dlouhou historii. Na jejím začátku stál pan učitel Bohuslav Hedvik, který se v osmdesátých letech minulého století rozhodl zdejší krajinu chránit před necitlivými rekultivacemi. Plánem na naučnou stezku se mu to z větší části podařilo. O dvacet let později, v r. 2001, byla stezka díky několika nadšencům vyznačena zelenobílými turistickými značkami a přibylo na ní 15 informačních tabulí. Vybudování stezky financoval spolek Fikar za pomoci obce a grantu Nadace Via, dnes o ni pečuje spolek Zachovalý kraj.

Stezka začíná v Nadějkově, vede přes Stračí vrch, Mozolov, les Kladiny, rekreační středisko Mozolov, Šichovu Vesec, rozcestí Na rozhrání, Sedliště, Modlíkov, Vratišov, Brtec, les Hájetina a les Řeháčkovina zpět do Nadějkova.

Texty informačních  tabulí:
1 Nadějkov
2 Stračí vrch
3 Mozolov
4 Kladiny
5 Kadoch
6 Sloup
7 Šichova Vesec
8 Rozhráni
9 Sedliště
10 Modlíkov
11 Vratišov
12 Brtec
13 Louky u lesa Hájetina
14 Cedron
15 Škola – konec_stezky

Externí fotogalerie:
Naučná stezka – fotografie z r. 2014

Rodinná stezka

v lese Řeháčkovině doplnila naučnou stezku v roce 2006. Jejím základem byl návrh studentek fakulty cestovního ruchu JčU, realizovala ji obec z grantů Jč kraje a Programu obnovy venkova.

Stezka začíná a končí u školy, vede lesem Řeháčkovina. Má sedm zastavení s informačnímu tabulemi, na její trase je několik laviček, altánek u zastávky č. 7 a u zastávky č. 4 obrázek na stromě.

Texty tabulí:
1 Kovářská louka
2 Rybník Rákosný
3 Les Řeháčkovina
4 Život lesa
5 Lesní plody
6 Užitečná kravička
7 Medové zastavení

Cesta na nadějkovská Draha

vznikla v letech 2009-10 ve spolupráci Okrašlovacího spolku, Zachovalého kraje a obce Nadějkov. Vedle čtyř informačních tabulí u ní dnes najdete dvě tůně, místo s ohništěm a novou lavičku u kříže na Homolích.

O cestu pečuje Okrašlovací spolek Nadějkov.

Texty tabulí u cesty na Draha:
1 Draha
2 Tůně
3 Dub
4 Kříž na Homolích a Starcova Lhota

Stará Kališťská, cesta od studánky v Šichově Vesci

Další cesty, obnovené lidmi z Okrašlovacího spolku a spolku Zachovalý kraj.